V rámci projektu Cochemská praxe v obvodu OS Třebíč vznikla v období let 2018/2020 v součinnosti projektového týmu a týmu interdisciplinární spolupráce

Metodika průvodce cochemskou praxí územního obvodu Okresního soudu Třebíč.

Jedná se o dokument jednotného postupu v procesu interdisciplinární spolupráce při rozvodu/rozchodu rodičů nezeltilých dětí v kontextu opatrovnického řízení.

Metodika je k seznámení zde

Zveme vás na setkání v novém termínu, po rozvolnění nouzových opatření.

 

kulaty stul 2m

 

Tým TREMEDIAS informuje, že Kulatý stůl v termínu 27. 3. 2020 je zrušen s ohledem na aktuální celospolečenskou situaci a opatření v ČR. O náhradním termínu vás budeme informovat.

 

letak kulaty stul

V rámci projektu Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566, byl zpracován videospot cochemské praxe pro veřejnost, který je informačním zdrojem postupu a zásad inovativně zaváděného přístupu v opatrovnických řízeních.

Předkládáme vám naše letáky, jejichž pomocí se snažíme dostat do povědomí veřejnosti metody a principy tzv. cochemské praxe, která dbá na funkční řešení sporů mezi rodiči.

Zdůrazňuje se, že pro dítě jsou důležití oba rodiče a to i po rozpadu jejich rodiny. Dětem dává tento přístup možnost podílet se na rozhodování o věcech, které se jich týkají a odborníkům přináší platformu aktivní spolupráce s cílem maximálního posílení rodičovských kompetencí.

... stejně tak, jako odpovědnost za život jejich dětí!

Sociální pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou, ve spolupráci s opatrovnickými soudci Okresního soudu v Třebíči a odbornými pracovníky spolku TREMEDIAS aktuálně zavádějí do svých postupů práce s rozcházejícími se rodiči principy tzv. Cochemské praxe.

Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

eu esf opz m1


 Cílem projektu je zavést a nastavit interdisciplinární spolupráci subjektů zapojených do opatrovnického řízení v územním obvodu Okresního soudu Třebíč podle tzv. Cochemského modelu. Zavedením IS dojde ke zvýšení profesních kompetencí osob z CS a bude dosaženo zvýšení kvality přímé sociální práce s rodiči, kdy dojde k posílení jejich schopnosti spolupracovat ve věcech dítěte i po jejich rozchodu. Současně dojde pilotnímu ověření zavedení inovativních postupů v sociální práci do praxe.

Joomla templates by a4joomla