Videspot cochemské praxe pro veřejnost PDF Tisk Email
Úterý, 09 Červenec 2019 19:07

V rámci projektu Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566, byl zpracován videspot cochemské praxe pro veřejnost, který je informačním zdrojem postupu a zásad inovativně zaváděného přístupu v opatrovnických řízeních.

Celý článek...
 
Cochemská praxe - propagační letáky PDF Tisk Email
Pondělí, 13 Květen 2019 15:54

Předkládáme vám naše letáky, jejichž pomocí se snažíme dostat do povědomí veřejnosti metody a principy tzv. cochemské praxe, která dbá na funkční řešení sporů mezi rodiči.

Zdůrazňuje se, že pro dítě jsou důležití oba rodiče a to i po rozpadu jejich rodiny. Dětem dává tento přístup možnost podílet se na rozhodování o věcech, které se jich týkají a odborníkům přináší platformu aktivní spolupráce s cílem maximálního posílení rodičovských kompetencí.

Celý článek...
 
Rozhodnutí patří do rukou rodičů ... PDF Tisk Email
Středa, 01 Květen 2019 19:13

... stejně tak, jako odpovědnost za život jejich dětí!

Sociální pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou, ve spolupráci s opatrovnickými soudci Okresního soudu v Třebíči a odbornými pracovníky spolku TREMEDIAS aktuálně zavádějí do svých postupů práce s rozcházejícími se rodiči principy tzv. Cochemské praxe.

Celý článek...
 
Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč PDF Tisk Email
Pondělí, 28 Leden 2019 16:12

Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

eu esf opz m1

Cílem projektu je zavést a nastavit interdisciplinární spolupráci subjektů zapojených do opatrovnického řízení v územním obvodu Okresního soudu Třebíč podle tzv. Cochemského modelu. Zavedením IS dojde ke zvýšení profesních kompetencí osob z CS a bude dosaženo zvýšení kvality přímé sociální práce s rodiči, kdy dojde k posílení jejich schopnosti spolupracovat ve věcech dítěte i po jejich rozchodu. Současně dojde pilotnímu ověření zavedení inovativních postupů v sociální práci do praxe.

 
Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč - zpráva PDF Tisk Email
Úterý, 25 Prosinec 2018 17:11

V prvním období realizace projektu byly činěny kroky k navázání spolupráce s okresními soudy, které již tzv. cochemskou praxi realizují.

V měsíci říjnu 2018 byla uskutečněna první odborná stáž a to na OS Chrudim. V prvním období se taktéž uskutečnily 2 workshopy pro osoby z cílových skupin projektu, a to pro sociální pracovníky, soudce a vyšší soudní úředníky.

 

Celý článek...

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2

Website Powered by Joomla!