Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč - zpráva PDF Tisk Email
Úterý, 25 Prosinec 2018 17:11

Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč

V prvním období realizace projektu byly činěny kroky k navázání spolupráce s okresními soudy, které již tzv. cochemskou praxi realizují.

V měsíci říjen 2018 byla uskutečněna první odborná stáž a to na OS Chrudim. V prvním období se taktéž uskutečnily 2 workshopy pro osoby z cílových skupin projektu, a to pro sociální pracovníky, soudce a vyšší soudní úředníky.

Setkání se účastnilo 13 sociálních pracovníků, 4 soudci a 4 vyšší soudní úředníci. V rámci společných setkání při workshopech byly mapovány potřeby a možnosti jednotlivých aktérů vytvářeného interdisciplinárního týmu, sdíleny zkušenosti s jednotlivými procesními postupy a jejich dopady na klienty a společně vytvářeny primární principy implementace inovativní metody multidisciplinární spolupráce.

V rámci prvního období byla též zahájena tvorba Metodiky tzv. Cochemského modelu v územním obvodu Okresního soudu Třebíč, a to formou sběru prvotních informací na společných setkávání osob z cílové skupiny a realizačního týmu.

 

 

Zpracoval: realizační tým projektu

 

projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566

 

logo esf-opz cb

 

Website Powered by Joomla!