Videspot cochemské praxe pro veřejnost PDF Tisk Email
Úterý, 09 Červenec 2019 19:07

V rámci projektu Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566, byl zpracován videspot cochemské praxe pro veřejnost, který je informačním zdrojem postupu a zásad inovativně zaváděného přístupu v opatrovnických řízeních.

 

 

Website Powered by Joomla!