Na těchto stránkách se v souvislosti s mediací hovoří o řešení problémů spojených s domácím násilím. Je vhodné proto krátce zmínit co se pod tímto pojmem rozumí.

Domácí násilí se odlišuje od jiných druhů násilné kriminální činnosti tím, že je zpravidla skrýváno před veřejností, pácháno dlouhodobě vůči partnerovi v partnerském soužití, ale v jiné formě může být směřováno vůči dětem, nebo i seniorům ve společné domácnosti.

Že se nejedná o zanedbatelný fenomén, je zřejmé z materiálu, které zveřejnila Dona linka ve statisctickém výstupu volání na linku pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Uvádí se zde, že za první pololetí roku 2008 bylo pouze na tuto linku uskutečněno 2034 volání.

Co je domácí násilí

Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi intimními partnery, tj. manžely, druhy apod.

  • ke kterému dochází v soukromí, tedy mimi kontrolu veřejnosti,
  • intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje a
  • u oběti vede ke ztrátě schopností včas zastavit násilné incidenty a efektivně vyřešit narušený vztah;
  • (širší pojem „násilí v rodině" zahrnuje také násilí páchané na dětech a násilí páchané na seniorech).

Klíčové znaky domácího násilí

1. Opakování a dlouhodobost - z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.

2. Eskalace - od urážek se stupňuje k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým útokům a závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život.

3. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilné - domácí násilí nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde se role osoby násilné a osoby ohrožené střídají.

4. Neveřejnost - probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.

Aby skutek byl domácím násilím, musí být naplněny všechny čtyři znaky!

Autor: Expertní skupina Aliance proti domácímu násilí

Co není domácí násilí

  • spor
  • jednorázový incident
  • vzájemné potyčky mezi partnery

Domácí násilí je jednostranné, agresor a oběť si nikdy nemění role!

 

Ke stručnému seznámení s touto problematikou využíváme materiálů uveřejněných Bílým kruhem bezpečí o.s.

Více informací k domácímu násilí naleznete na webových stránkách určených této problematice: www.domacinasili.cz

 

Copyright Bílý kruh bezpečí, o.s.

Joomla templates by a4joomla