Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

eu esf opz m1


 Cílem projektu je zavést a nastavit interdisciplinární spolupráci subjektů zapojených do opatrovnického řízení v územním obvodu Okresního soudu Třebíč podle tzv. Cochemského modelu. Zavedením IS dojde ke zvýšení profesních kompetencí osob z CS a bude dosaženo zvýšení kvality přímé sociální práce s rodiči, kdy dojde k posílení jejich schopnosti spolupracovat ve věcech dítěte i po jejich rozchodu. Současně dojde pilotnímu ověření zavedení inovativních postupů v sociální práci do praxe.

Joomla templates by a4joomla