Je třeba během práce také hodnotit a bilancovat. Co se podařilo a která očekávání byla naplněna? Nabízíme naším klientům kvalitní službu, která je pro ně přínosná a pomáhá jim řešit složité otázky? Malé ohlédnutí za mediačním rokem 2010 (projekt Rodinná mediace) nabízí tento stručný článek:

Díky poskytnutí dotace MPSV ze státního rozpočtu v oblasti rodiny pro rok 2010 a za finanční podpory města Třebíč v rámci dotačního programu "Grantový systém Zdravé město pro rok 2010" bylo v loňském roce v pracovištích v Třebíči, Havlíčkově Brodě a v Moravských Budějovicích poskytnuto celkem 76 přímých rodinných mediací pro 168 klientů, uskutečněno 12 osobních konzultací a 183 telefonických kontaktů.
Kvalitativním výstupem projektu je vznik stabilního a erudovaného týmu třech mediátorů, pravidelné setkávání týmu na pracovních poradách konaných každý měsíc, prohlubování vzdělávání týmu (interní i externí vzdělávání), podpora mediátorů ve formě jejich pravidelné individuální a týmové supervize a intervize.
Byla navázána velmi dobrá spolupráce zejména se sociálními pracovníky městských úřadů či magistrátu měst kraje Vysočina, z jejichž řad klientů je zastoupeno největší procento uživatelů rodinné mediace. Dále byla navázána spolupráce s opatrovnickými odděleními, resp. soudci zabývající se rodinnou probematikou okresních soudů kraje Vysočina (zejména Havlíčkův Brod a Třebíč), dále s probační a mediační službou v Třebíči, s psychocentry v kraji Vysočina, s různými neziskovými organizacemi (mateřská centra, azylové domovy, organizace nabízející sociální služby,...) a dalšími.
I přes ukončení projektu poskytování rodinné mediace na pracovištích v Třebíči a Havlíčkově Brodě stále trvá. Záměrem o.s. TreMediaS je tuto službu v těchto městech udržet a dále rozšiřovat. Zájemci se mohou objednávat na tel. čísle 733 292 176.

Joomla templates by a4joomla