Grantový systém Zdravé město Třebíč, 2009

Projekt byl realizován z grantového projektu Zdravé město. Rodinná mediace poskytovaná klientům OSPOD Třebíč v období 1. 5. 2009 - 31. 12. 2009.

  • 29 mediačních sezení,
  • 18 telefonických konzultací - poradenství,
  • uzavřeno 27 dohod o dohodě, 2 dohody o nedohodě,
  • 5 mediačních sezení bylo ukončeno před započetím samotné mediace
  • nejčastějšími body dohody byly: pravidla jednotné výchovy, styk dítěte s rodičem, změna výživného, dohoda o svěření nezl. dětí do péče jednoho z rodičů,...

 

 

mediace-kancelar
Joomla templates by a4joomla