dotace oblasti podpory rodiny MPSV ČR a Grantový systém Zdravé město Třebíč, 2010

Projekt o.s. TreMediaS 2010

 

„Rodinná mediace v kraji Vyosčina"

 

dotace MPSV ČR - rodinná politika,

grantový systém město TřebíčDatum realizace

Místo konání

Dny/ hodiny přímé mediace

Počet účastníků

1.

1.2. - 31.12.

2010

TreMediaS,

Třebíč

19 dní/

59 hod.

21mediací

46 klientů

2.

1.3. - 31.12.

2010

TreMediaS,

Moravské Budějovice

10 dní/

28 hod.

10mediací

21 klientů

3.

1.3. - 31.12.

2010

TreMediaS,

Havlíčkův Brod

21 dní/

130 hod.

45mediací

101 klientů


celkem

50 dní/

217 hod. přímé mediace

76 přímých mediací

pro 168 klientů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediaci považujeme za velmi efektivní pomoc těm, kteří se nacházejí v konfliktní situaci a hledají její důstojné řešení. Spatřujeme v ní přínos nejen pro samotné klienty, ale i pro společnost. Díky tomu, že mediace zmírňuje napětí obou stran konfliktu, dochází tak k jejich sociálnímu začlenění. Také pomáhá předcházet sociálnímu vyloučení, k němuž by mohlo dojít zhoršením neřešených sporů a s ohledem např. na děti, které bývají svědky rodinných sporů, dochází pak k prevenci sociálně-patologických jevů.

Celkem v rámci poskytování rodinné mediace na pracovištích v Třebíči, Havlíčkově Brodě a v Moravských Budějovicích bylo v roce 2010 realizováno 76 přímých rodinných mediací pro 168 klientů, uskutečněno 12 osobních konzultací a 183 telefonických kontaktů. Nejčastějšími problémy řešenými v rámci mediace bylo svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, styk s dítětem jehož má v péči druhý z rodičů, špatná  komunikace v rodině a další.

Kvalitativním výstupem projektu je vznik stabilního a erudovaného týmu třech mediátorů, pravidelné setkávání týmu na pracovních poradách konaných každý měsíc, prohlubování vzdělávání týmu (interní i externí vzdělávání), podpora mediátorů ve formě jejich pravidelné individuální a týmové supervize a intervize.

I přes ukončení projektu poskytování rodinné mediace na pracovištích v Třebíči a Havlíčkově Brodě stále trvá.

 

Joomla templates by a4joomla