Mediace je efektivní technika vyjednávání a řešení sporů, při níž profesionální prostředník (mediátor) pomáhá stranám sporu obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat způsob řešení jejich sporu. Cílem mediace je vyvážená, reálná a konkrétní dohoda, která odráží možnosti, zájmy a potřeby obou stran. Prostřednictvím rodinné mediace mají rodiče či partneři možnost dohodnout se, zlepšit své vztahy a vzájemnou komunikaci, transformovat své konflikty a minimalizovat negativní dopad svých sporů na rodinu a děti. V tomto smyslu funguje mediace jako prevence negativních dopadů konfliktů v rodině a jako podpora rodin a jejich jednotlivých členů.

 

logo_mpsv logo_vysocina logo_trebic

Projekt navázal na již zavedenou službu rodinné mediace poskytovanou obyvatelům kraje Vysočina občanským sdružením TreMediaS od roku 2009. Reagoval na potřebu rozšíření a zkvalitnění sítě služeb navazujících na sociální služby kraje Vysočina. Cílem projektu bylo poskytovat osobám z cílových skupin mediaci v podobě přímé práce s rodinou.

Součástí projektu bylo zajištění souvisejících propagačních aktivit a průběžné zvyšování kvality poskytované služby. Mediaci poskytoval tým kvalifikovaných odborníků mediátorů. Součástí týmu byl též PR pracovník a externí supervizor.

TreMediaS si kladl za cíl zajistit místní, časovou i finanční dostupnost mediace. Místní dostupnost služby byla naplněna tím, že mediaci byla poskytována na dvou pracovištích v kraji Vysočina - v Třebíči a v Havlíčkově Brodě. Časová dostupnost byla realizována v souladu s principy mediace jako rychlé a efektivní techniky řešení sporů nabízíme klientům objednací lhůty nejpozději do 14 dnů, průběžně celoročně.

Vzhledem k tomu, že kraj Vysočina je dle statistik dlouhodobě regionem s vysokou nezaměstnaností a nízkou úrovní příjmů, byla považována finanční dostupnost mediace za klíčovou pro její efektivní využití potřebnými rodinami. Díky dotacím (Město Třebíč, Kraj Vysočina, MPSV), sponzorským darům (Fraenkische) a vlastnímu spolufinancování, mohla být mediace poskytována klientům z cílové skupiny zdarma.

V rámci projektu bylo během roku 2012 uskutečněno celkem 108 přímých mediací. Uzavřeno bylo 82 dohod, ve 26 případech nebylo možné dohodu uzavřít.

Celkové náklady projektu činily 536 271,- Kč.

Joomla templates by a4joomla