Přímo na vašem úřadě sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím poskytneme praktický seminář na téma rodinná mediace.

Máme s poskytováním rodinné mediace několikaleté zkušenosti a  teoreticky dobře připravené mediátory.

Seminář se zaměřuje na témata:

  • proces mediace
  • role mediátora
  • výhody mediace oproti soudnímu jednání
  • rozdíl mezi mediací, poradenstvím a terapií
  • jaké případy (klienti) jsou vhodné pro mediaci
  • jak motivovat klienty pro mediaci
  • výstupy mediace

Seminář je zaměřen především na předání praktických zkušeností z poskytování rodinné mediace, odbornou diskusi a konzultaci ohledně typů sporů, které je vhodné řešit za pomoci rodinné mediace.

Pokud jste malý odbor, je možné tento seminář realizovat společně s jiným městským úřadem.

 

Počet účastníků je omezen na 10 účastníků s ohledem na kvalitu a efektivitu semináře.

 

 

Cena semináře ve výši 3000 Kč je dotována z projektu MPSV, tedy pro vás zdarma.


Kontaktujte koordinátorku projektu rodinné mediace

Mgr. Vladimíru Jůzovou

tel. 733 292 176
juzova(at)tremedias(dot)cz

Joomla templates by a4joomla