Přehled nabízených kurzů pro 2. pololetí 2019:   letak vzdelavani 2 pol 2019 m

Koučovací přístup v praxi sociální práce

Využití mediačních technik při konfliktu v rodině

Cochemský model pro pomáhající profese

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Iva Macková, tel. 739 967 323

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  

       Název kurzu s               akreditací MPSV               cílová skupina

Lektorské zajištění

Datum 

/ čas. dotace

Místo

Cena kurzu

 

Koučovací přístup v praxi sociální práce

2015/0785-SP,


sociální pracovníci

 

Mgr. Alena Dokulilová,  

Mgr. Jana Kazíková,

Mgr. Iva Macková


19. - 20. 9. 2019

17. - 18.10.2019

8.11.2019

/ 40 hod.

Penzion Na Pilce

Petrovice 151

Okříšky

9.000,- Kč
/1 osoba

Obsahové zaměření:

východiska koučování, kompetence pro koučování, dohoda pro koučování; využitelnost přístupu koučování jako metody přímé práce s klientem; nácvik metody nedirektivní podpory potenciálu klienta; zaměření na vztah kouč a koučovaný, tj. sociální pracovník a klient; proces koučování (od cíle k akci), nácvik stanovení komplexních, dílčích cílů a kroků; strategie zaměřené na řešení situace klienta; model SMART - nácvik reálnosti, dosažitelnosti a měřitelnosti cílů; typologie klientů a jejich koučovatelnost; nácvik aplikace technik koučování pro přímou práci s klientem v oblasti sociální práce; rozlišování podmínek využitelnosti technik v přímé práci s klientem. Časová dotace kurzu je rozložena do 5 dnů setkání (bloky: 2 dny + 2 dny + 1 den), prioritou kurzu je zvědomění si principů koučování včetně nácviku procesu koučování a využití inspirativních technik pro přímou práci s klienty.

 

Možnost přihlášení do: 6. 9. 2019    Přihlásit

 

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění

Datum 

/ čas. dotace

Místo

Cena kurzu

 

Využití mediačních technik při konfliktu v rodině

A2017/0558-SP 


sociální pracovníci

Mgr. Vladimíra Jůzová

Mgr. Alena Dokulilová  

JUDr. Nicol Bednáříková

21. - 22.11 2019
/ 16 hod.

Penzion Na Pilce

Petrovice 151

Okříšky

3.600,- Kč
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího kurzu je profesní rozvoj sociálních pracovníků, který poskytne cílové skupině osob vykonávající přímou práci s klienty hlubší orientaci v problematice efektivního řešení konfliktů. Umožní praktický nácvik účinného řešení sporů v rodině za využití mediačních technik, přičemž důraz bude kladen na osvojení si dovednosti vést setkání rodičů, případně dalších členů rodiny při emočně vypjatých situacích. Účastníci budou po absolvování vzdělávacího programu schopni účinně mapovat konflikt, pracovat s rozdílnými zájmy stran a využívat vhodné techniky práce s flipchartem.
U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí v oblasti využívání pokročilých mediačních technik v rámci řešení konfliktů primárně při výkonu sociální práce.
Kurz navazuje na základní kurz Úvod do mediace, jehož úspěšné absolvování je podmínkou vstupu do navazujícího kurzu. Kurz bude realizován v prezenční formě za využití interaktivních metod, tréninku vybraných mediačních technik a praktického nácviku na modelových mediačních kazuistikách.

 

Možnost přihlášení do: 1. 11. 2019         Přihlásit

   

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění

Datum 

/ čas. dotace

Místo

Cena kurzu

 

Cochemský model pro pomáhající profese

A2017/0561-SP 

sociální pracovníci

 

Mgr. Vladimíra Jůzová


Mgr. Alena Dokulilová

5. 12. 2019
/ 8 hod.

Penzion

Na Pilce,

Petrovice 151,

Okříšky

1.800,- Kč
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Hlavním zaměřením programu je objasnění základních principů interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovského konfliktu, tzv. Cochemského modelu. Účelem interdisciplinární spolupráce je efektivnější přístup a řešení případů spojených se sociálně právní ochranou dětí (dále jen SPOD), znalost a vymezení kompetencí jednotlivých subjektů a organizací včetně prohlubování vzájemných kontaktů. Jednotlivé profese (sociální pracovníci, soudci, mediátoři, psychologové) by se neměly stát nástrojem pro vzájemný boj rodičů, ale měly by být podporou pro rodiče při zvládání konfliktu, nebo případně řízení tohoto konfliktu převzít.
Základní metodou je propojení kompetencí a úkonů jednotlivých profesí tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a byly činěny pokud možno automaticky. Interdisciplinární spolupráce se při řešení rodičovských konfliktů nejvíce osvědčuje, pokud je uplatňována od prvního kontaktu rodičů s úřady. Postup je rychlejší a rodičům nedává moc velký prostor k taktizování. V takových případech rovněž působí nejefektivněji nařízená opatření a největší procento rodičů nakonec dospěje k fungující dohodě. To je také hlavní důvod, proč by odborníci měli usilovat o navázání spolupráce mezi sebou. K takové spolupráci je nezbytné orientovat se v možnostech a postupech kolegů z dalších profesí a vědět, jakým způsobem vzájemně provázat své úsilí.

 

Možnost přihlášení do: 15. 11. 2019         Přihlásit

 

 

 

Joomla templates by a4joomla