Přehled nabízených kurzů pro rok 2020:   letak intervence v systemu klienta m     letak vzdelavani 2 pol 2019 m

Základy metod práce s lidmi s duševním onemocněním

Intervence sociálního pracovníka v systému klienta

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Iva Macková, tel. 739 967 323

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  

       Název kurzu s               akreditací MPSV               cílová skupina

Lektorské zajištění

Datum 

/ čas. dotace

Místo

Cena kurzu

 

Základy metod práce s lidmi s duševním onemocněním 

2016/0863-SP,


sociální pracovníci

 

MUDr. Petr Grossmann3. 9. 2020

/ 7 hod.

MěÚ Třebíč

2.000,- Kč
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v užití metody přímé práci s klienty s duševním onemocněním s východiskem v poznatcích psychiatrické péče.

Vzdělávací program si klade za cíl zprostředkovat sociálním pracovníkům porozumění příčinám, projevům a prožívání lidí s duševním onemocněním.

První modul: základní informace o klasifikaci duševních poruch; základní - orientační seznámení účastníků s mezinárodní klasifikací duševních nemocí; organické duševní poruchy, schizofrenie, afektivní poruchy, neurotické poruchy, poruchy osobnosti.

Druhý modul: základní vhled do metod přímé práce s lidmi s duševním onemocněním; základní informace o metodách přímé práce s klienty v navázání kontaktu a vztahu, vedení rozhovoru, zjišťování potřeb klientů; metoda práce zaměřená na klienta a systém rodiny, komunitní práce.

Třetí modul: sociálně-zdravotní kontext péče; klient v kontextu jeho životní situace, porozumění duševní poruše a základní orientace v možnostech intervence a řešení, a to včetně multidisciplinární -mezioborové spolupráce.

Čtvrtý modul: základní – orientační informace o systému péče o lidi s duševním onemocněním; ambulantní, komunitní a ústavní péče o lidi s duševním onemocněním; případové vedení; sítě podpory osob s duševním onemocněním; denní stacionáře, krizové služby, sociálně-psychiatrická rehabilitace.

 

Možnost přihlášení do: 20. 8. 2020    Přihlásit - již nelze, kurz je zcela naplněn

 

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění

Datum 

/ čas. dotace

Místo

Cena kurzu

 

Intervence sociálního pracovníka v systému klienta

A2020/0097-SP 


sociální pracovníci

Mgr. Martin Halama

Mgr. Iva Macková

12. - 13.11 2020
/ 16 hod.

Penzion Na Pilce

Petrovice 151

Okříšky

4.000,- Kč
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků založený na využití přístupu podporujícího posilování kompetencí klientů.

Metoda přímé práce s klientem má východisko v koučovacím a systemickém přístupu jakožto formě partnerské podpory a rozvoje lidí, respektive klientů praxe sociální práce vycházející z předpokladu nedirektivního využití potenciálu klientů pro řešení jejich nepříznivých životních situací.

Prioritou vzdělávání je náhled na roli sociálního pracovníka a způsoby jeho intervencí v systému klienta, rodiny či komunity.

Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání, kteří si prostřednictvím vlastního prožitku (praktických nácviků a modelových situací) vyzkouší efektivní metody podpory a rozvoje lidí. U účastníků - sociálních pracovníků dojde k jejich rozvoji znalostí, ale především k rozvoji dovedností využití této metody v přímé práci s klienty s cílem vědomého posilování kompetencí klientů.

Časová dotace vzdělávání je 16 vyučovacích hodin, 2 dny, 2 moduly:

1. modul – koučovací a systemický přístup v sociální práci

2. modul – role sociálního pracovníka a způsoby jeho intervencí v systému klienta.

 

Možnost přihlášení do: 25. 10. 2020         Přihlásit

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla