Naše výročí PDF Tisk Email
Neděle, 25 Červenec 2010 19:22

dort_tremedias_2Zdá se to být jako včera, ale čas nezastavíš. Je tomu tak v životě lidském i životě našeho sdružení Tremedias. Již po dobu dvou let naplňujeme cíle našeho sdružení.

Termín 19. června 2008 je oficiálním datem zrodu o.s. TreMediaS, které bylo v tento den zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR. K ohlédnutí za dvouletou historií se členové sdružení sešli 8. července 2010. A bylo co hodnotit! V relativně krátké době se podařilo  především vybudovat stabilní tým zkušených odborníků složený z lektorů, mediátorů, supervizorů, webmastera.... a mnohých dalších, kteří se podílejí na činnostech sdružení ve svém volném čase v kombinaci s výkonem svých profesí či při plnění mateřských povinností. Výčet činností by byl dlouhý... sdružení má již na svém kontě desítky uskutečněných kurzů, stovky absolventů - účastníků vzdělávacích aktivit, desítky poskytnutých rodinných mediací či supervizí v oblasti sociální práce a sociálních služeb. Poděkování tak patří nejen všem členům,  příznivcům či uživatelům služeb sdružení, ale především našim rodinám :-)

 

dort_tremedias_2a

 

Website Powered by Joomla!