Naše projekty byly přijaty PDF Tisk Email
Středa, 22 Prosinec 2010 19:43

op_vzdelavaniObčanské sdružení TreMediaS uspělo s podáním dvou projektů v rámci výzvy Podpory nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Dne 20. 12. 2010 byly na Krajském úřadě kraje Vysočina podepsány smlouvy pro realizaci projektů „Inovace vzdělávacích programů o.s. TreMediaS" a „Obchodní němčina on-line".
První z projektů je zaměřen na inovaci vzdělávání u cílové skupiny sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V rámci projektu budou vytvořeny dva nové vzdělávací produkty založené na e-learning formě vzdělávání v kombinaci s přímou výukou, které budou obsahově zaměřeny na aplikaci psychologie v sociální práci a sociálních službách. Oba kurzy budou pilotně ověřeny ve spolupráci s organizacemi a osobami z cílových skupin, které ve vstupní analýze projektu projevily o zapojení zájem. Projekt bude realizován od ledna 2011 do srpna 2013. Výše finanční podpory je 2.389.035,- Kč.
Druhý projekt si klade za cíl vytvořit interaktivní produkt v podobě odborného kurzu obchodní němčiny s potenciálem využitelnosti ve firemním prostředí. I tento vzdělávací produkt bude v průběhu projektu pilotně ověřen na osobách z cílové skupiny. Projekt je založen na partnerství se Západomoravskou vysokou školou Třebíč.
Uvedený projekt bude zahájen v lednu 2011, ukončení projektu je plánováno na březen 2013.
Výše finanční podpory činí 2.090.366,- Kč.

 

Website Powered by Joomla!