Obsáhlá výroční zpráva za rok 2015, jak již tradičně, začíná úvodním slovem předsedkyně našeho spolku Mgr. Ivy Mackové:

Při ohlédnutí se za osmiletou historií je možné sledovat rozvoj TREMEDIAS z místní třebíčské organizace v regionální, respektive v organizaci s celorepublikovou působností. Lze k tomu přistoupit přes realizované projekty, kdy při vzniku TREMEDIAS bylo využíváno pouze dotací z Grantů Města Třebíče, postupně se dotační zdroje podařilo rozšiřovat o účelové dotace MPSV ČR odboru rodinné politiky a Krajského úřadu Kraje Vysočina, dotace Evropského sociálního fondu a nově i Grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
A čemu se věnoval spolek TREMEDIAS v roce 2015?


Činnostem v oblasti

  • vzdělávání sociálních pracovníků;
  • poskytování supervizí,
  • facilitací,
  • mediací a poradenství;
  • zpracování a realizaci projektů zaměřených na podporu společenské a pracovní integrace sociálně a zdravotně znevýhodně-ných osob;
  • výkonem sociálně-právní ochrany dětí na základě pověření KÚ Kraje Vysočina.

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí poskytovali členové TREMEDIAS odborné poradenství pro rodiče a děti, spolupracovali se státními i nestátními organizacemi v rámci podpory sociálně ohrožených nebo sociálním vyloučením ohrožených rodin.

Zmiňované aktivity byly realizovány v kontextu nových trendů přímé práce s jednotlivcem a rodinou. Členové TREMEDIAS si kladli za cíl pozitivně ovlivňovat oblast sociální práce zaváděním inovativních nástrojů, které dosud nejsou běžnou praxí v přímé práci s klienty. Příkladem dobré praxe může být v roce 2015 nově zahájený projekt „Rodinné kruhy na Vysočině".

 

Členové spolku TREMEDIAS průběžně rozšiřovali své profesní kompetence s cílem následného rozvoje nabízených služeb. Postupně rozšiřovali nabídku o oblasti podpory lidí formou koučování, terapie či arteterapie, kdy nově nabízenou činností je podpora psychického zdraví cílové skupiny seniorů s využitím prvků arteterapie v kurzu Arte senior.

V TREMEDIAS podporujeme sdílení a propojování lidí, myšlenek i prostředků, neboť jsme přesvědčeni, že díky tomu vznikají projekty s trvalými hodnotami.

 

Mgr. Iva Macková
předsedkyně TREMEDIAS, spolek

 

Tolik tedy úvodní slovo předsedkyně k výroční zprávě, kterou v plném znění můžete shlédnout  z d e

Joomla templates by a4joomla