V týmu TREMEDIAS jedeme společnou desetiletou jízdu pomoci, podpory a provázení lidí prostřednictvím mediací, vzdělávání, supervizí, facilitací, poradenství, mentorinku, terapií a koučování.

"Pojď, zkusíme to společně" je mottem námi nabízené profesní podpory v roce 2018.

Tým TREMEDIAS, působící v oblasti pomáhajících profesí, nabízí i ostatním lidem možnost vstoupit na společnou cestu podpory založenou na otevírání potenciálu každého z nás s možností zlepšení kvality profesního nebo osobního života. V ideálním případě se lidé přijímající naši podporu učí být tvůrci svého života, tedy ovlivňovat svoji životní cestu. I my jsme tvůrci, lákají nás nové výzvy ve vzdělávání či využívání inovativních metod v oblasti sociální práce.

V roce 2018 se vydáváme na novou cestu … společně s dalšími aktéry zavádíme interdisciplinární spolupráci v opatrovnických řízeních v územním obvodu Okresního soudu Třebíč podle tzv. cochemského modelu. Smysl a užitečnost tohoto modelu vidíme v profesním rozvoji interdisciplinární spolupráce a jednotnosti přístupu zúčastněných – soudu, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, odborné pomoci mediátorů a terapeutů, jejichž společným cílem je podpora rodičů pro dohodu na nejlepším zájmu dítěte. A co je zájmem týmu TREMEDIAS? Jít dál, občas i nevyšlapanou cestou, k novým výzvám.

 

Celý text výroční zprávy je k dispozici  zde

Joomla templates by a4joomla