konference_projekty

Tisková zpráva

Dne 9. května 2011 proběhla v prostorách Západomoravské vysoké školy Třebíč a občanského sdružení TreMediaS tisková konference projektů financovaných z Evropského sociálního fondu s názvem E-learning formy vzdělávání dospělých.

Pozvánka na tiskovou konferenci

projektů ESF zaměřených na e-learning formu vzdělávání dospělých

 

Občanské sdružení TreMediaS a Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s., si dovolují pozvat zájemce z řad příznivců sdružení i široké veřejnosti na tiskovou konferenci k projektům ESF s názvem E-learning formy vzdělávání dospělých, která se uskuteční v pondělí 9. května 2011 v 11.00 hodin v prostorách Západomoravské vysoké školy Třebíč, Okružní 935, Třebíč - budova B č. 209.

Občanské sdružení TreMediaS se stalo plátcem daně z přidané hodnoty.

S účinností od 6. 4. 2011 bylo o.s. TreMediaS registrováno u Finančního úřadu v Třebíči k platbě daně z přidané hodnoty.

O této skutečnosti rozhodl správce daně.

Od data 6. 4. 2011 má o.s. TreMediaS zákonnou povinnost fakturovat činnosti vzdělávání, supervize i grantového poradenství s 20% sazbou DPH.

Finančním úřadem v Třebíči bylo přiděleno

DIČ: CZ22731946.

 

Úvodní slovo

 

V loňském úvodu výroční zprávy jsem se zamýšlela nad vznikem a krátkou historií občanského sdružení TreMediaS. S radostí píši tyto řádky především z toho důvodu, že je naše „dítko" zase o rok starší, ale hlavně bohatší o nové zkušenosti a uskutečněné aktivity.

Za významné události roku 2010 považujeme především rozšíření členské základny sdružení o nové mediátory a lektory, zkvalitnění zázemí na pracovišti v Třebíči, vybudování detašovaného pracoviště v Havlíčkově Brodě, nárůst klientů služby rodinné mediace, zvýšený počet účastníků vzdělávacích aktivit a zajištění finančních prostředků pro činnosti sdružení prostřednictvím úspěšně zpracovaných projektů.

Ohlédnutí za činností sdružení v roce 2010 přináší tato výroční zpráva, která je zároveň odpovědí na hledání smyslu našich činností.

 

za o.s. TreMediaS  Iva Macková

celý text výroční zprávy je ke stažení zde

 


zdrave_mesto_trebicNaše sdružení se i v letošním roce podílí na organizaci a zajištění programu projektu "Zdravé město" kterým je "Národní týden manželství".

Tato zajímavá akce, kterou byste si neměli nechat ujít, se uskuteční ve dnech 14. - 20. února 2011.

V níže uvedeném letáku se můžete seznámit s jeho zajímavým programem. K návštěvě akcí jste srdečně zvání.

op_vzdelavaniObčanské sdružení TreMediaS uspělo s podáním dvou projektů v rámci výzvy Podpory nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

dort_tremedias_2Zdá se to být jako včera, ale čas nezastavíš. Je tomu tak v životě lidském i životě našeho sdružení Tremedias. Již po dobu dvou let naplňujeme cíle našeho sdružení.

Termín 19. června 2008 je oficiálním datem zrodu o.s. TreMediaS, které bylo v tento den zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR. K ohlédnutí za dvouletou historií se členové sdružení sešli 8. července 2010. A bylo co hodnotit! V relativně krátké době se podařilo  především vybudovat stabilní tým zkušených odborníků složený z lektorů, mediátorů, supervizorů, webmastera.... a mnohých dalších, kteří se podílejí na činnostech sdružení ve svém volném čase v kombinaci s výkonem svých profesí či při plnění mateřských povinností. Výčet činností by byl dlouhý... sdružení má již na svém kontě desítky uskutečněných kurzů, stovky absolventů - účastníků vzdělávacích aktivit, desítky poskytnutých rodinných mediací či supervizí v oblasti sociální práce a sociálních služeb. Poděkování tak patří nejen všem členům,  příznivcům či uživatelům služeb sdružení, ale především našim rodinám :-)

 

dort_tremedias_2a

Joomla templates by a4joomla