Obsáhlá výroční zpráva za rok 2015, jak již tradičně, začíná úvodním slovem předsedkyně našeho spolku Mgr. Ivy Mackové:

Při ohlédnutí se za osmiletou historií je možné sledovat rozvoj TREMEDIAS z místní třebíčské organizace v regionální, respektive v organizaci s celorepublikovou působností. Lze k tomu přistoupit přes realizované projekty, kdy při vzniku TREMEDIAS bylo využíváno pouze dotací z Grantů Města Třebíče, postupně se dotační zdroje podařilo rozšiřovat o účelové dotace MPSV ČR odboru rodinné politiky a Krajského úřadu Kraje Vysočina, dotace Evropského sociálního fondu a nově i Grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
A čemu se věnoval spolek TREMEDIAS v roce 2015?

Vážení přátelé,

rok 2014 byl pro TREMEDIAS rokem nových příležitostí v množství realizovaných projektů a počtu podpořených klientů. S posláním občanského sdružení, respektive od prosince 2014 se spolkem, ladí poskytování podpory osobám z různých cílových skupin.

Výročí zpráva přináší přehled jednotlivých projektů, které směřovaly do oblasti podpory rodiny, k osobám sociálně a zdravotně znevýhodněným na trhu práce, profesního rozvoje sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách či odborného jazykového vzdělávání dospělých.

Je možné konstatovat, že dospělejším se stal i TREMEDIAS, který ve svém šestém roce existence dosáhl pomyslné školní zralosti, stal se zkušenějším a vhodněji reagujícím na potřeby osob z cílových skupin.

V týmu TREMEDIAS si vážíme možnosti tvořivě pracovat, lákají nás nové výzvy a příležitosti, snažíme se stále profesně rozvíjet. Našim společným cílem je pocit dobře odvedené práce a spokojenost našich klientů.

Těší nás, že ani Vám není naše práce lhostejná.

 

Mgr. Iva Macková, předsedkyně TREMEDIAS

 

Celá zpráva je k nahlédnutí  z d e

Úvodní slovo

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu nyní již ne občanského sdružení, ale „spolku" TREMEDIAS. Změnu právní formy naší organizace přinesla nová právní úprava účinná od 1. 1. 2014. Dovolujeme si Vás pozvat k nahlédnutí na aktivity uskutečněné v roce 2013. Byl to rok po mnoha stránkách hektický, plný příznivých zvratů a očekávání nových příležitostí. Je namístě poděkovat všem, kteří se zapojili do našich činností, podporovali nás a přispěli tak k naplnění vytyčených cílů.
Dovolte nám proto na tomto místě poděkovat všem jednotlivcům i institucím za vzájemně přínosnou spolupráci a rozvoj naší organizace.

tremedias logoObčanské sdružení TREMEDIAS bylo založeno v roce 2008 s cílem poskytování mediace, supervize a vzdělávání s regionální působností v Kraji Vysočina. Postupně sdružení rozšířilo své působení na celorepublikové a nezůstalo ve svých činnostech pouze u původních aktivit. V současné době se členové sdružení věnují činnostem spojeným s:

 • poskytováním rodinných mediací a případových konferencí,
 • supervizi sociální práce a sociálních služeb,
 • odbornému poradenství v rámci výkonu sociálně-právní ochrany,
 • vzdělávání dospělých v kategorii odborného vzdělávání obchodní němčiny a angličtiny,
 • akreditovanému vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách,
 • rekvalifikacím MŠMT,
 • grantovému poradenství a
 • realizaci projektů Evropského sociálního fondu.

TREMEDIAS je:

 • akreditovanou, vzdělávací institucí MPSV ČR, dále pak
 • institucí, která disponuje akreditací rekvalifikačních programů MŠMT, současně
 • disponuje pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany, udělované KÚ Kraje Vysočina.

V roce 2014 v souladu s novou právní úpravou bylo občanské sdružení transformováno na spolek Tremedias.

Vážení přátelé,
právě máte možnost zalistovat si výroční zprávou občanského sdružení TREMEDIAS za rok 2012. Jejím prostřednictvím bychom vás rádi seznámili s našimi aktivitami, kterým jsme se věnovali  a
výsledky, které přinesly.
Mnoho neziskových organizací řeší v dnešní době otázku problematického financování svých
projektů a bohužel, ani my jsme nebyli výjimkou. I díky vám jsme ale vše zvládli a období
nejasností překonali. Zpětná vazba vás všech, že děláme naši práci dobře, je pro nás
nenahraditelná a velmi si ji ceníme.    
Dovolte mi proto na tomto místě poděkovat všem jednotlivcům i institucím za vzájemně
přínosnou spolupráci a rozvoj našeho sdružení.
 
                                                                                                              Mgr. Iva Macková     
                                                                                                         předsedkyně sdružení

 

Zpráva je Vám k dispozici  z d e

nove_sidlo_tremediasZávěr letošního roku pro nás znamenal změnu, která se dotkne nejen nás, našich spolupracovníků, ale i našich klientů. Opustili jsme dosud užívané prostory v budově ZMVŠ. Naše nové sídlo je v nově rekonstruovaném objektu na ulici Tomáše Bati č. 1069 (bývalá administrativní budova BOPO) v Třebíči Borovině. Velkým přínosem je bezbarierový přístup. Podronější informace přinášíme v dalším textu.

Vážení přátelé,

v roce 2011 oslavila naše organizace třetí rok své existence. V připodobnění s vývojem dítěte se náš malý TreMediaS z batolecího věku přehoupl do předškolního a stává se z něj pomalu ale jistě jedinečná a samostatná osobnost. Roste a nabírá na síle, osvojuje si další a další dovednosti, navazuje nové kontakty a vztahy. Ke svým narozeninám získal od svých chlebodárců (ESF) zbrusu nový pokojíček (nové vzdělávací prostory) a zajímavé příležitosti (partnerství v projektech). Přejme mu, aby se i nadále učebnicově vyvíjel a vzkvétal a dělal nejen svým rodičům radost.

Celou zprávu si můžete přečíst  zde

Joomla templates by a4joomla