Ve druhém období realizace projektu zaměřeného na podporu a rozvoj osob se smyslovým hendikepem bylo celkem 12 osob s těžkým zrakovým postižením úspěšně účastno na rekvalifikačních kurzech a následných praxích.

Osoby z cílové skupiny rovněž průběžně nastupovaly na nově vytvářená flexibilní pracovní místa za kontinuální podpory mentora a sociálního pracovníka.

Celé období, které započalo k 1.3.2020, bylo pro nevidomé osoby nesmírně složité, v důsledku pandemie COVID 19 a vyhlášeného nouzového stavu docházelo totiž k opětovnému prohlubování jejich sociální izolace. Mnozí uváděli, že díky možnostem a podmínkám projektu, kdy jim byla umožněna online forma kontaktu s dalšími účastníky, kdy mohli průběžně čerpat podporu mentora a sdílet ve svépomocné skupině se sociálním pracovníkem své obavy a očekávání, dokázali období karantény překonat.

Aktuálně je zaměstnáno na částečných pracovních úvazcích v pozicích digitalizátorů celkem deset osob, šest z nich na úvazek 0,5, další čtyři na úvazek 0,8.

 

Projekt: Osoby se zrakovým postižením pracují, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR

 

Zpracoval: odborný tým projektu

 

V prvním období realizace projektu se příjemce soustředil zejména na realizaci klíčových aktivit.

Tyto aktivity byly zaměřeny na nábor osob z cílových skupin a jejich motivaci pro vstup do projektu a jejich následnou aktivizaci při získání a rozvoj profesních dovedností s cílem posílení sociálních a profesních kompetencí.

Předkládáme plakát ke spolufinanccování projektu Evropskou unií a registračním číslem projektu.

Kliknutím na plakát je k dispozici ke stažení ve formátu pdf a velikosti A3.

Nový projekt Osoby se zrakovým postižením pracují je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR a registrován pod číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118.

TREMEDIAS, spolek od září 2019 realizuje projekt na podporu sociálního začleňování osob s těžkým zrakovým postižením, s cílem zvýšení jejich zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, a to prostřednictvím využití nástrojů motivace, aktivizace a mentorské podpory se zajištěním prohloubení jejich profesní kvalifikace a získání zkušeností a praxe na trhu práce.

První schůzky se zájemci o vstup do projektu se uskuteční v průběhu měsíce října, kdy budou mapovány potřeby jednotlivců a reálné možnosti jejich zapojení.

Vizí projektového týmu je podpořit prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit minimálně 12 osob z cílové skupiny projektu.

Zpracoval: odborným projektu

Joomla templates by a4joomla