Závazné podmínky účasti v kurzech TREMEDIAS

Tyto podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy TREMEDIAS začínající od 1. ledna 2018.

Vstupní kritéria:
Základní podmínkou pro přijetí frekventanta/ky do kurzů v oblasti odborné je dovršení 18ti let v době začátku kurzu a dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou.

Přihlášení do kurzu:
Přihlášky jsou přijímány výhradně elektronickou formou. Obratem po obdržení přihlášky potvrdí TREMEDIAS, spolek, zájemci přijetí přihlášky prostřednictvím e-mail zprávy. Přihláška přijatá po naplnění kapacity kurzu bude po dohodě s frekventantem /frekventantkou zařazena do kurzu následujícího. Účast v kurzu, na který se frekventant/ka přihlásil/a je nepřenosná na jinou osobu bez písemné dohody s pořadatelem.

Finanční podmínky účasti v kurzu:
Kurzovné uhradí buď frekventant nebo vysílající organizace vždy v daném termínu podle zaslaných propozic a po vystavení faktury. Pokud frekventant/ka zaplatí kurzovné a chce od svého přihlášení do kurzu odstoupit, musí tak učinit písemně nejpozději 20dnů před začátkem kurzu - vrácení kurzovného pak bude činit 80 % z celkové částky. Pokud se frekventant/ka nemůže z vážných a předem řádně omluvených důvodů (nemoc apod.) jednoho ze setkání či kurzu zúčastnit, může si písemně zažádat o bezplatnou náhradu v následujícím kurzu (pokud je to technicky možné), ale kurzovné se mu nevrací. Po dohodě s realizátorem kurzu může požádat přihlášený účastník o využití uhrazené kurzovného náhradníkem.

Ukončení kurzu:
Absolventi vzdělávacích programů obdrží po úspěšném absolvování kurzu osvědčení pořádající organizace. Základní podmínkou pro vystavení osvědčení je naplnění minimální časové dotace účasti na prezenční formě vzdělávání a podmínek jednotlivých kurzů. Osobní účast frekventantů je doložena podpisy v prezenčních listinách.

Prohlášení o přijetí podmínek:
Frekventanti kurzů se zasláním přihlášky a přijetím těchto podmínek zavazují, že budou respektovat pravidla užívání prostor určených pro výuku v zařízení, v němž se kurz koná. Dále se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech důvěrné povahy, které se týkají spolufrekventantů v kurzu, a které se během kurzu dozví.

Odesláním přihlášky do kurzu frekventant vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů spolku TREMEDIAS za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Joomla templates by a4joomla