Průběžná zpráva o realizaci projektu za druhé monitorovací období

1.6.2015 – 30.9.2015

Ve druhém monitorovacím období v rámci stěžejní klíčové aktivity Rodinné kruhy pokračovala spolupráce se třemi partnerskými OSPOD (Třebíč, Velké Meziříčí, Moravské Budějovice), přičemž nabídka služby byla dále rozšířena i na ostatní OSPOD Kraje Vysočina s cílem vytipování vhodných klientů pro zapojení do Rodinných kruhů ze strany sociálních pracovníků.

Nyní se jedná o 15 spolupracujících subjektů. Reálně byl uskutečněn první Rodinný kruh s vytipovanou rodinou s pozitivním ohlasem, jak na straně rodiny, tak na straně sociálních pracovníků předmětného OSPOD.

Dále v daném období pokračovala realizace workshopů pro sociální pracovníky OSPOD s cílem zajištění informovanosti o aktivitách projektu, zejména o přenosu dobré praxe ze Slovenska, významu Rodinných kruhů jako nové metody práce s rodinou.

Byly uskutečněny 4 workshopy pro spolupracující OSPODy Třebíč, Moravské Budějovice a Velké Meziříčí.

Současně byly zkoncipovány první pracovní verze obou metodik rodinných kruhů (určených jak pro klienty, tak pro sociální pracovníky OSPOD), v nichž jsou popsány inovativní postupy práce s rodinou s důrazem na podporu dítěte a jeho participaci při řešení konfliktních či problémových situací v rodině.

 

logo eea

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

• Název sub-projektu Rodinné kruhy na Vysočině / Family Circles in the Vysočina region
• registrační číslo sub-projektu: MGS/A4/2014;

 

 

 

In English: Interim report

 

zpracovala: JUDr. Nicol Bednáříková, projektová manažerka

 

Joomla templates by a4joomla