mediace projekt 2016m1V rámci projektu „Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina", Operačního programu Zaměstnanost, realizoval spolek TREMEDIAS ve dnech 6., 7. a 14. 10. 2016 vzdělávání v tématu ZÁKLADY MEDIACE.

Kurz akreditovaný MPSV byl určen pro cílovou skupinu zaměstnanců veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

 

Třídenního vzdělávání s časovou dotací 20 vyučovacích hodin se zúčastnilo 6 sociálních pracovnic z OSPOD Třebíč, Velké Meziříčí, Jihlava a Pelhřimov.

Obsah kurzu se zaměřoval nejen na rozvoj teoretických znalostí z oblasti mediace, ale i na posílení komunikačních dovedností, praktické nácviky vyjednávání a sdílení příkladů dobré praxe.

Účastníky byla ceněna zejména možnost průběžného dotazování se, zařazování příkladů z praxe, v bezpečném prostředí si vyzkoušet jednotlivé komunikační techniky a získávat zpětnou vazbu od ostatních.

číslo projeku: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778

 

Zpracovala: Mgr. Vladimíra Jůzová, 17. 10. 2016

 

mediace projekt 2016

Joomla templates by a4joomla