Nový projekt Osoby se zrakovým postižením pracují je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR a registrován pod číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118.

TREMEDIAS, spolek od září 2019 realizuje projekt na podporu sociálního začleňování osob s těžkým zrakovým postižením, s cílem zvýšení jejich zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, a to prostřednictvím využití nástrojů motivace, aktivizace a mentorské podpory se zajištěním prohloubení jejich profesní kvalifikace a získání zkušeností a praxe na trhu práce.

První schůzky se zájemci o vstup do projektu se uskuteční v průběhu měsíce října, kdy budou mapovány potřeby jednotlivců a reálné možnosti jejich zapojení.

Vizí projektového týmu je podpořit prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit minimálně 12 osob z cílové skupiny projektu.

Zpracoval: odborným projektu

Joomla templates by a4joomla