Do roku 2020 vstupuje TREMEDIAS, spolek s novým projektem financovaného z Evropského sociálního fondu z Operačního programu zaměstnanost. Tentokrát se zaměřením na zavádění inovativních přístupů při sociální práci s dětmi, jejichž rodiče se ocitají ve fázi rozchodu či rozvodu.

Vizí projektu je získání nových poznatků z funkční zahraniční praxe respektující principy Cochemského modelu a jejich implementace v místním prostředí.

Výstupem projektu bude mimo jiné i metodický výstup, manuál zaváděné praxe.

Stěžejním cílem celého projektového záměru odborného týmu TREMEDIAS, je umožnit dětem, jejichž rodiče procházejí rozchodem či rozvodem, realizovat svá participační práva v daném procesu s důrazem ochrany a priority jejich nejlepšího zájmu při přednostním zachování stability rodinných vztahů.

 

Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe
CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011427
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR

 

Zpracoval: odborný tým projektu

Joomla templates by a4joomla