V prvním období realizace projektu se příjemce soustředil zejména na realizaci klíčových aktivit.

Tyto aktivity byly zaměřeny na nábor osob z cílových skupin a jejich motivaci pro vstup do projektu a jejich následnou aktivizaci při získání a rozvoj profesních dovedností s cílem posílení sociálních a profesních kompetencí.

Oslovování probíhalo zejména na základě kontaktů předaných partnerskými organizacemi. K širšímu oslovování byl využit i Facebook, a to zveřejněním informací o projektu ve skupinách shromažďujících osoby se zrakovým postižením.

Všichni zájemci následně byli kontaktováni telefonicky a během rozhovoru seznámeni s dalšími podrobnostmi o projektu.

V případě, že osoba projevila zájem o zapojení do projektu, byla pozvána na skupinové motivační setkání, kde byly sdíleny jednotlivé klíčové aktivity projektu, podmínky vstupu a přesahy v podobě získání podpory rekvalifikačním kurzem a účastí na dotovaném pracovním místě.

Motivační setkání se uskutečnila celkem 4, vždy po dvou v Praze a Jihlavě. Dále proběhly dvě intenzivní skupinová poradenská setkání k tématům Sociální komunikace a Orientace na trhu práce.

V závěru prvního období bylo prvních 6 účastníků, za intenzivní podpory odborných asistentů a instruktorů, zapojeno do prvního běhu rekvalifikačního kurzu.

 

Zpracoval: odborný tým projektu

Osoby se zrakovým postižením pracují, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

 

plakat osoby se zrakovym postizenim pracuji

Joomla templates by a4joomla