Ve druhém období realizace projektu zaměřeného na podporu a rozvoj osob se smyslovým hendikepem bylo celkem 12 osob s těžkým zrakovým postižením úspěšně účastno na rekvalifikačních kurzech a následných praxích.

Osoby z cílové skupiny rovněž průběžně nastupovaly na nově vytvářená flexibilní pracovní místa za kontinuální podpory mentora a sociálního pracovníka.

Celé období, které započalo k 1.3.2020, bylo pro nevidomé osoby nesmírně složité, v důsledku pandemie COVID 19 a vyhlášeného nouzového stavu docházelo totiž k opětovnému prohlubování jejich sociální izolace. Mnozí uváděli, že díky možnostem a podmínkám projektu, kdy jim byla umožněna online forma kontaktu s dalšími účastníky, kdy mohli průběžně čerpat podporu mentora a sdílet ve svépomocné skupině se sociálním pracovníkem své obavy a očekávání, dokázali období karantény překonat.

Aktuálně je zaměstnáno na částečných pracovních úvazcích v pozicích digitalizátorů celkem deset osob, šest z nich na úvazek 0,5, další čtyři na úvazek 0,8.

 

Projekt: Osoby se zrakovým postižením pracují, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR

 

Zpracoval: odborný tým projektu

Joomla templates by a4joomla