Odborný tým spolku TREMEDIAS vstoupil do druhé poloviny realizačního období projektu, který se klade za cíl zapojení nezletilých dětí do opatrovnického řízení prostřednictvím inovativních metod sdílených se zahraniční praxí.

Tým projektu nadále pokračoval v postupech mapování, identifikaci, ověření a implementaci nových mechanismů a postupů, jež umožní minimalizovat systémovou i individuální exkluzi dětí z rozhodování o jejich budoucnosti a tím maximalizovat úroveň ochrany jejich práv.

Průběžně probíhala konzultační a analytická činnost, a to jak v místním prostředí, tak s dalšími odborníky z praxe i mimo lokální podmínky. V druhém období bylo celkem podpořeno 24 osob, podpora byla uskutečněna účastí na konzultačních setkáních, kdy k datu 3.12.2020 proběhl Procesní workshop, se zaměřením na Zapojování dítěte do mediačního procesu.

K datu 17.12.2020 byl uskutečněn Kulatý stůl k tématu Právní úprava zapojování dětí – podmínky a příležitosti.

Rovněž byly realizovány 3 vzdělávací kurzy k tématům Specifika komunikace s dětským klientem, Komunikace s klienty v online prostředí a Dětský průvodce rozvodem s celkovou časovou dotací vzdělávání 40 hodin.

V průběhu druhého období byla průběžně konzultována a činnost odborného týmu s nezávislými odborníky, profesionály z praxe, jednalo se o konzultace se zapsaným mediátorem, dále o konzultace s odborníkem na rodinné právo a dále konzultace k tvorbě webového portálu určeného pro nezletilé děti.

Vizí projektu je zajištění podpory dítěti, která bude současně respektovat integritu rodiny, nezbytnost zapojení rodičů a současně výjimečné potřeby dětí.

 

Zpracoval: odborný tým projektu

 

Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe
CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011427
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

 

logo opz

Joomla templates by a4joomla