Třetí období realizace projektu zaměřeného na podporu a rozvoj osob se smyslovým hendikepem bylo opětovně dotčeno pandemií Covid 19 a celospolečenskou karanténou.

Koncem druhého období, v letních měsících roku 2020, se v době dočasného uvolnění nouzového stavu podařilo 12 osobám úspěšně absolvovat rekvalifikační kurz a praxi. Následně byly vytvořeny flexibilní pracovní místa pro celkem 10 osob, které se tak závěrem druhého období aktivně začlenily na trh práce.

Po celé třetí období všichni zaměstnanci řádně plnili své pracovní povinnosti ve sjednaných úvazcích, u 2 pracovníků došlo v průběhu podzimu ke snížení rozsahu úvazku tak, aby lépe vyhovoval jejich specifickým potřebám.

Nadále po celé období také pokračovala mentorská podpora se zaměřením na sladění rodinného a profesního života a dále také s orientací na osobní podporu v době stále se zvyšující sociální izolace a zdravotních rizik.

Osoby zapojené do projektu byly rovněž provázeny odbornými instruktory při výkonu své pracovní činnosti a asistenty pro zajištění provozních potřeb (např. zapůjčení knih, doprovod).

 

Zpracoval: odborný tým projektu

 

Projekt: Osoby se zrakovým postižením pracují, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR

logo opz

Joomla templates by a4joomla