Když se o vaší dlouholetou práci někdo zajímá, pozitivně ji hodnotí a píše o ní, jako tentokrát Deník, je to vždy příjemný pocit a dává práci smysl a náboj pro další pokračování. Tohoto se nám dostalo v rámci projektu "Pracovní integrace osob se zrakovým postižemím" podpořeného ESF. Když byl náš projekt vybrán MPSV ČR jako příklad dobré praxe, potěší to o to více.

Třetí monitorovací období projektu se vztahuje k období od 1. 11. 2013 do 30. 4. 2014. Klíčové aktivity této fáze projektu absolvovalo celkem 34 osob z cílové skupiny s těžkým zrakovým postižením, jednalo se o osoby zapojené do projektu v předchozím monitorovacím období, které pokračovaly v návazných aktivitách. Do dílčích aktivit se zapojilo 21 žen a 13 mužů, všichni držitelé průkazů ZTP/P.

TREMEDIAS prezentovalo projekt "Pracovní integrace osob se zrakovým postižením" na workshopu "Vzdělávání bez bariér", který realizovalo v Třebíči dne 5. 4. 2014 sdružení Vrátka a Západomoravská vysoká škola.

Přinášíme Vám krátké sestřihy videí pořízených v jednotlivých fázích realizace projektu. Účastníci projektu absolvovali rekvalifikační kurz v Brně Chrlicích a později začali pracovat na zvládnutí dovedností spojených se skenováním, editací a ukládáním textů. Sami se můžete v krátkých sekvencích podívat jak úspěšně si počínali.

Projekt: Pracovní integrace osob s těžkým zrakovým postižením
CZ.1.04/2.1.01/91.00048  

Fotodokumentace: období od 1. 5. 2013 do 31. 10. 2013

Příspěvek účastnice rekvalifikačního kurzu spontánně vyjadřuje prožitky z rekvalifikačního kurzu a je opravdu pěkným čtením.

Druhé monitorovací období projektu se týká období od 1. 5. 2013 do 31. 10. 2013. V uvedeném období se do klíčových aktivit zapojilo celkem 47 osob z cílové skupiny s těžkým zrakovým postižením, které mohly využít rozšíření svých kompetencí ve vazbě na pracovní integraci prostřednictvím účasti na motivačních setkáních, na semináři orientace na trhu práce, absolvováním pracovní diagnostiky, rekvalifikace práce na PC se specifickým zaměřením na digitalizaci dokumentů s návaznou praxí v digitálních knihovnách.

Joomla templates by a4joomla