Aktuálně nabízíme pro pracovníky v sociálních službách následující kurzy:

 

Základní orientace v péči o osoby s duševním onemocněním

Akreditace MPSV ČR č.2017/0149-PC/PP, 7 vyučovacích hodin, cílová skupina pracovníci v sociálních službách, platnost akreditace do 20. 3. 2021.

Lektorské zajištění: MUDr. Petr Grossmann, MUDr. Zuzana Zůbková, rozená Vlčková

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj pracovníků v sociálních službách založený na získání základního vhledu do tématu péče o osoby s duševním onemocněním.

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách reaguje na aktuální vzdělávací potřeby osob, jenž se ve své přímé péči setkávají s osobami s duševním onemocněním v jejich domácím prostředí. Jedná se např. o pečovatelky či osobní asistenty potkávající se s tématy demence, akutních nepříznivých duševních stavů či poúrazových organických poškození mozku.

Vzdělávací program si klade za cíl seznámit pracovníky v sociálních službách s aktuálními metodami přímé práce s klientem s duševním onemocněním, které mají východisko v poznatcích psychiatrické péče. Pracovníci v sociálních službách potřebují ke své přímé práci s klienty základní informace o nejdůležitějších příznacích duševních poruch s cílem vyhodnocení efektivity a způsobu intervence v zájmu klienta a jeho rodiny v kontextu sociálního fungování a péče o duševní zdraví.

Prioritou vzdělávacího programu je zprostředkovat účastníkům vzdělávání základní orientaci a porozumění příčinám, projevům a prožívání lidí s duševním onemocněním. Usnadní jim poznání o vhodných způsobech intervence na psychosociální úrovni, tj. volbu mezi sociální a zdravotní péčí klienta či jejich kombinaci, zpřehlední vhodné způsoby naplňování potřeb, zásady kontaktu, rozhovoru a vztahu s lidmi s duševním onemocněním.

Pomůže porozumět vlivu duševního postižení v kontextu rodiny a návazné péče sociálních služeb. Zpřehlední znalosti o sociálně-zdravotním systému péče o lidi s duševním onemocněním, uvede vhodné způsoby motivace klientů pro vstup do systému psychiatrické péče. Též usnadní získání náhledu na rizika chování lidí s duševním onemocněním.

Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivní komunikace lektora s pracovníky v sociálních službách a sdílení příkladů dobré praxe.

Kontakt pro případné dotazy k obsahu a realizaci kurzů:

Mgr. Iva Macková

e-mail:    mackova(zavinac)tremedias(tecka)cz        

mobil:     739 967 323.

Joomla templates by a4joomla