Přihlášky - vzdělávací programy PDF Tisk Email

Přehled nabízených kurzů pro 1. pololetí 2019:   nabidka vzdelavani 1pol 2019

 

Sociální komunikace v kontextu životních ztrát

Systemické vedení týmu v kontextu sociální práce

Techniky koučovacího přístupu v sociální práci

Úvod do mediace

 

Na podzim 2019 připravujeme Koučovací přístup v praxi sociální práce v rozsahu 40 hodin (5 dnů vzdělávání) v termínech:

19. - 20.9., 17. - 18. 10. a 8. 11. 2019

 

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, tel. 739 967 323, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

  

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Sociální komunikace v kontextu životních ztrát

A2018/0626-SP,
Sociální pracovníci

 

Ing. Bc. Marcela Blažková


4. 4. 2019/
8 hod.

Hotel Atom,
Velkomeziříčská 640, Třebíč

1.800,- Kč
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je podpora profesního rozvoje sociálních pracovníků v oblasti sociální komunikace v kontextu životních ztrát. U účastníků budou posilovány kompetence ke zvládnutí sociální komunikace s klienty a jejich rodinami včetně možností vhodných reakcí a nabídek adekvátního způsob pomoci v kontextu zátěžových životních situací. Program si klade za cíl rozvíjet znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků v aplikaci nedirektivního přístupu v přímé práci s klienty za využití jejich vlastních zdrojů pro řešení nepříznivých životních situací. Účastníci budou schopni po absolvování programu porozumět jednotlivým fázím, kterými klienti prochází v procesu různých životních ztrát (např. úmrtí, ztráta partnera či rodinného příslušníka, ztráta bydlení či zaměstnání) a využívat tyto znalosti v profesní praxi sociální práce pro vhodnější spolupráci s klienty. Program nabízí teorii, diskusi i prostor k zamyšlení a rovněž praktická cvičení, která se dotýkají této specifické oblasti sociální práce.

 

 

Možnost přihlášení do: 19. 3. 2019    Přihlásit

 

 

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum 
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Systemické vedení týmu v kontextu sociální práce

A2017/0560_SP/VP 
vedoucí oddělení / odborů

Mgr. Alena Dokulilová Mgr. Iva Macková

9. - 10. 5 2019
/ 16 hod.

Hotel Atom,

Velkomeziříčská
640, Třebíč

3.600,- Kč 
/1 osoba

Obsahové zaměření:

 Cílem vzdělávacího programu je rozvoj sociálních pracovníků v pozici manažera týmu v kontextu sociální práce s potenciálem efektivního využití systemických zákonitostí fungování týmu v pracovním prostředí. Rozvíjeno bude vědomé zacházení se změnami v týmu, a to na základě vlastní sebezkušenosti. Dílčí témata budou věnována týmovým rolím a kompetencím, vztahům v týmu, rozlišování řízení od vedení týmu, náhledu na přístupy přikazování, instruování, inspirování, koučování a delegování při vedení týmu. Efektivní vedení týmu je možné považovat za součást manažerských dovedností s východiskem v orientaci v systémech.
Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě, za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání (praktických nácviků a modelových situací).

 

Možnost přihlášení do: 23. 4. 2019          Přihlásit

 

   

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Techniky koučovacího přístupu v sociální práci

2018/0625-SP 

(navazující, pro absolventy Koučovací přístup v praxi sociální práce)
sociální pracovníci

Mgr. Martin Halama
Mgr. Alena Dokulilová
Mgr. Iva Macková

16. - 17. 5. 2019
/ 16 hod.

Penzion

Na Pilce,

Petrovice 151,

Okříšky

3.600,- Kč 
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Vzdělávací program si klade za cíl podpořit profesní rozvoj sociálních pracovníků ve využití metody koučovacího přístupu v přímé práci s klienty. Program s časovou dotací 16 vyuč. hod. (2 dny vzdělávání) obsahově navazuje na vzdělávací program Koučovací přístup v praxi sociální práce v rozsahu 40 hod. Navazující program rozvíjí znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků ve využití inspirativních technik nedirektivního přístupu v přímé práci s klienty. Techniky koučovacího přístupu jsou vhodným nástrojem pro navázání a posilování vztahu a komunikace sociálního pracovníka s klientem, posilují neutrální roli sociálního pracovníka a jeho zodpovědnost za proces, přispívají k jeho podpoře nepřebírání zodpovědnosti za klienty. Nácvik je zaměřen na využití inspirativních technik v individuálním plánování, a to jak s jednotlivcem, párem či rodinou. Jedná se např. o techniky SMART a GROW zaměřené na práci s cílem klienta, systemické techniky pro získání náhledu na realitu s potenciálem ke změně, kreativní techniky s využitím inspiračních karet apod. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání. 

 

Možnost přihlášení do: 26. 4. 2019         Přihlásit

 

 

Název kurzu s akreditací 
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum 
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Úvod do mediace

A2017/0186-SP 

sociální pracovníci

Mgr. vladimíra Jůzová

JUDr. Nicol Bednáříková

6. - 7. 6. 2018
/ 16 hod.

Penzion

Na Pilce,

Petrovice 151,

Okříšky

3.600,- Kč 
/1 osoba

Obsahové zaměření:


Cílem vzdělávacího kurzu je profesní rozvoj sociálních pracovníků, který poskytne cílové skupině osob vykonávající přímou práci s klienty základní orientaci v problematice efektivního řešení konfliktů. Seznámí je s principy, postupy a technikami v mediaci, výhodami a nevýhodami mediace oproti soudnímu řešení sporů.

Důraz bude kladen na osvojení si komunikačních předpokladů pro samotné vyjednávání při řešení konfliktů.
Účastníci po absolvování vzdělávacího programu budou umět využívat vybrané techniky vyjednávání a mediace, budou znát právní rámec mediace a možnosti jejího využití v ČR. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí a dovedností v rámci řešení konfliktů primárně při výkonu sociální práce.

Na kurz bude navazovat rozšiřující kurz „Využití mediačních technik při řešení konfliktu v rodině". Pro vstup do navazujícího kurzu bude nutné úspěšně absolvovat kurz Úvod do mediace. Kurz bude realizován v prezenční formě za použití interaktivních metod a tréninku vybraných mediačních technik.

Možnost přihlášení do: 20. 5. 2019          Přihlásit

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Website Powered by Joomla!