Od 1. 1. 2019 realizujeme facilitaci případových konferencí a skupinových setkání prostřednictvím partnerské organizace Alternis.

Případová konference představuje jeden ze základních znaků sanace rodiny. Jedná se o multidisciplinární a koordinované setkání odborníků, kteří s rodinou a ohroženým dítětem pracují ve své každodenní praxi a doprovázejí je při řešení jejich obtížné životní situace.
I v letošním roce nabízíme v rámci podpory rodin v agendě sociálně právní ochrany dětí OSPODům v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji facilitování případových konferencí a realizování workshopů na téma Případové konference.

I v letošním roce nabízíme v rámci podpory rodin v agendě sociálně právní ochrany dětí OSPODům v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji facilitování případových konferencí a realizování workshopů na téma PK.

Více informací na tel. 732 972 483 nebo emailu dokulilova(zavináč)tremedias(tečka)cz

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV a městem Třebíč.

mpsv logo

Sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím nabízíme praktický seminář na téma případové konference a rodinná mediace.

Zabýváme se poskytováním případových konferencí a rodinných mediací a při tomto semináři tak vycházíme nejen z teoretických znalostí, ale zejména z vlastních zkušeností.

Zaměření semináře:

 • co je případová konference
 • role při případová konference
 • jak připravit klienta na případová konference
 • jaké pozvat odborníky a proč
 • jak definovat cíl případová konference
 • výhody a rizika případová konference
 • struktura případová konference
 • proces mediace
 • výhody mediace oproti soudnímu jednání
 • rozdíl mezi mediací, poradenstvím a terapií
 • jaké případy (klienti) jsou vhodné pro mediaci
 • jak motivovat klienty pro mediaci
 • výstupy mediace

 

Pro malé odbory, je možné seminář spojit s jiným městským úřadem.

 

Seminář je limitován maximálně 10 účastníky.

 

Cena semináře ve výši 4000 Kč je dotována z projektu MPSV, tedy pro vás zdarma.

Délka semináře je 6 vyučovacích hodin.


Pokud máte o naši nabídku zájem, kontaktujte koordinátorku projektu případových konferencí:


Mgr. Alenu Dokulilovou

tel. 732 972 483
dokulilova(at)tremedias(dot)cz

Nabízíme orgánům sociálně právní ochrany a další subjektům, které podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, realizují případové konference praktický seminář na téma případových konferencí.

Zabýváme se realizací PK a při tomto semináři tak vycházíme z vlastních zkušeností při vedení případových konferencí.

Seminář se zaměřuje na témata:

 • co je případová konference
 • role při případové konferenci
 • jak připravit klienta na případovou konferenci
 • jaké pozvat odborníky a proč
 • jak definovat cíl případové konference
 • výhody a rizika případové konference
 • výstupy případové konference
 • struktura případové konference

Seminář je zaměřen především na praktickou přípravu klíčových pracovníků  OSPOD např. pro výběr vhodných případů, přínos případové konference pro konkrétní případy, definování cíle a další organizační záležitosti, které klíčový pracovník před zahájením případové konference realizuje.

Součástí semináře je předávání praktických zkušeností s realizací případové konference.

Pro malé odbory, je možné seminář spojit s jiným městským úřadem.

Semář je limitován maximálně 10 účastníky.

 

Cena semináře ve výši 3000 Kč je dotována z projektu MPSV, aby byla dostupná a rozšířila povědomí o tomto novém nástroji SPOD.

Současně můžeme nabídnout vedení případových konferencí našim facilitátorem.

 

Kontaktujte koordinátorku projektu:


Mgr. Alenu Dokulilovou,

tel. 732 972 483
dokulilova(at)tremedias(dot)cz

pripadova_konferenceVzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o případové konference, připravili jsme pro zájemce zajímavou nabídku realizace případové konference podle požadavku zákazníka, tedy takzvaně "na klíč". Případová konference je multidisciplinární a koordinované setkání odborníků, kteří s rodinou a ohroženým dítětem pracují ve své každodenní praxi a doprovázejí je při řešení jejich obtížné životní situace.

Organizacím, které působí v oblasti práce se sociálně ohroženými dětmi a jejich rodinami, nabízíme vedení případových konferencí nezávislým facilitátorem.

Případová konference je multidisciplinární a koordinované setkání odborníků, kteří s rodinou a ohroženým dítětem pracují ve své každodenní praxi a doprovázejí je při řešení jejich obtížné životní situace.

Joomla templates by a4joomla