Případová konference je multidisciplinární a koordinované setkání odborníků, kteří s rodinou a ohroženým dítětem pracují ve své každodenní praxi a doprovázejí je při řešení jejich obtížné životní situace.

TreMediaS, o.s. nabízí tzv. "na klíč" organizacím (OSPOD, NNO, zařízení pro výkon ÚV), které působí v oblasti práce se sociálně ohroženými dětmi a jejich rodinami, realizaci případových konferencí nebo jejich  vedení nezávislým facilitátorem.

Jsme schopni zajistit:

  • realizaci případových konferencí přímo na vašem pracovišti,
  • realizaci případových konferencí na zakázku vprostorách sídla sdružení

Případová konference umožňuje zejména:

  • rychle reagovat na vzniklou situaci,
  • vytvářet osobní kontakty a podpůrnou síť vrodině,
  • společně hledat způsoby řešení a rozdělit odpovědnost na subjekty,
  • vyhnout se vlastní izolovanosti,
  • aktivovat potřebnou pomoc a koordinovat péči.

Délka případové konference je maximálně 2 hodiny.

Cena facilitování případové konference:

  • samotné vedení případové konference 500 Kč/hod(max. 2 hod)
  • vpřípadě přiznání dotace MPSV na rok 2013 bude cena 200 Kč/hod

 

Neváhejte nás kontaktovat!

Mgr. Alena Dokulilová - tel. 732 972 483

Mgr. Iva Macková - tel. 739 967 323

Joomla templates by a4joomla