Koučovací přístup v praxi sociální práce PDF Tisk Email
Středa, 08 Únor 2017 19:15

Náš spolek Tremedias nabízí sociálním pracovníků pracujících v Kraji Vysočina akreditovaný kurz z projektu Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778

 

Akreditace MPSV ČR č. 2015/0785-SP.

Akreditovaná vzdělávací instituce TREMEDIAS nabízí možnost účasti v pětidenním kurzu s rozsahem 40 vyučovacích hodin pro cílovou skupinu sociálních pracovníků obecních úřadů v Kraji Vysočina.

 

Kurz: KOUČOVACÍ PŘÍSTUP V PRAXI SOCIÁLNÍ PRÁCE

 

Obsahové zaměření:

  • východiska koučování, zásady, kompetence pro koučování, dohoda pro koučování;
  • využitelnost přístupu koučování jako metody přímé práce s klientem;
  • nácvik metody nedirektivní podpory potenciálu klienta;
  • zaměření na vztah kouč a koučovaný- tj. sociální pracovník a klient;
  • proces koučování (od cíle k akci), nácvik stanovení komplexních, dílčích cílů a kroků;
  • strategie zaměřené na řešení situace klienta;
  • model SMART - nácvik reálnosti, dosažitelnosti a měřitelnosti cílů;
  • typologie klientů a jejich koučovatelnost;
  • nácvik aplikace technik koučování pro přímou práci s klientem v oblasti sociální práce.

Časová dotace kurzu je rozložena do 5 dnů setkání (bloky: 2 + 2 dny + 1 den).

 

Termíny: 30.- 31. 3. 2017, 20.- 21. 4.2017 a 19. 5. 2017, vždy v čase 8.00 – 16.00 hod.

 

Maximální počet účastníků v jedné skupině: 12 osob.

Cena kurzovného pro cílovou skupinu: zdarma

 

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Jana Kazíková, Mgr. Martin Halama

Místo konání: Penzion Na Pilce, Petrovice 151 – Okříšky, http://www.penzion-napilce.cz/

Ubytování a stravné je hrazeno účastníkem kurzu, respektive jeho zaměstnavatelem.

 

Možnost přihlášení pouze elektronickou formou na webu TREMEDIAS sekce přihlášky zde v termínu do 12. 3. 2017.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, mackova(zavin)tremedias(tecka)cz, 739 967 323

 

Website Powered by Joomla!