Kurz „Praktické kapitoly ze systemické psychoterapie pro sociální pracovníky“ PDF Tisk Email
Středa, 31 Květen 2017 16:08

V prostorách neziskové organizace TREMEDIAS proběhl v termínu 11. – 12. května 2017 vzdělávací kurz „Praktické kapitoly ze systemické psychoterapie pro sociální pracovníky" zaměřený na reálnou praxi sociálních pracovníků. Jednalo se vzdělávací aktivitu v rozsahu 16 vyučovacích hodin s akreditací MPSV realizovanou v rámci projektu „Profesionalizace sociálního vzdělávání v Kraji Vysočina" lektorsky zajištěnou Ing., Mgr. Ivo Vítkem.

V průběhu vzdělávání se frekventanti seznámili se základními teoretickými východisky postmoderních přístupů v systemickém poradenství a terapii – konstruktivismus, sociální konstrukcionismus, teorie informačně uzavřených systému a biologické teorie poznání, postmoderní myšlení a filozofie jazyka. Dále byly prezentovány jednotlivé terapeutické školy s jejich praktickými přístupy při práci s klienty, které vycházejí z výše uvedených teoretických základů – Hamburská škola – Ludewig, na řešení orientovaný přístup – de Shazer, Inso Kim Berg, narativní přístupy – Epson, Witte, kolaborativní přístupy – Harlen Anderson. V rámci kurzu byl kladen velký důraz na praktické nacvičování získaných teoretických znalostí a upevňování vysvětlovaných technik. Účastníci kurzu byli velmi pozorní a vnášeli bohaté reflexe k probíhaným tématům. Ze závěrečného hodnocení vyplynulo, že účastníci mají chuť aplikovat získané dovednosti do své každodenní práce. Dle mínění lektora naplnil kurz stanovený cíl a díky účastníkům proběhl v kreativní a tvořivé atmosféře.

 

systemicka psychoterapie

 

systemicka psychoterapie 1

 

systemicka psychoterapie 2

 

systemicka psychoterapie 3

 

Website Powered by Joomla!