Rekvalifikace MŠMT PDF Tisk Email
Úterý, 25 Červen 2013 17:53

Základy podnikání
Rekvalifikace s časovou dotací 122 hodin, číslo akreditace MSMT-6703/13-212/193 s celostátní platností do 28. 3. 2016.

Obsahové zaměření:

nauka o živnostenském podnikání, legislativa živnostníka, účetnictví a daňová soustava, pojištění živnostníka, poučení o BOZP, základy managementu, základy marketingu a podniková informatika.

 

Účetnictví a daňová evidence
Rekvalifikace s časovou dotací 132 hodin, číslo akreditace MSMT-6702/13-212/192 s celostátní platností do 3. 5. 2016.

Obsahové zaměření:

základy daňové evidence, peněžní deník, majetek v daňové evidenci, legislativa účetnictví, rozvaha a výsledovka, pohledávky a závazky, cestovní náhrady, daně, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, silniční daň, DPH, přenesená daňová povinnost, BOZP.

 

Obsluha osobního počítače
Rekvalifikace s časovou dotací 83 hodin, číslo akreditace MSMT-6701/13-212/191 s celostátní platností do 29. 4. 2016.

Obsahové zaměření:

terminologie, MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, BOZP.

 

Tvorba www stránek
Rekvalifikace s časovou dotací 82 hodin, číslo akreditace MSMT-6701/13-212/191 s celostátní platností do 29. 4. 2016.

Obsahové zaměření:

poučení BOZP, ochrana počítače, základní technologie Internetu a WWW stránek, HTML - základy, styly a formátování, jazyk JavaScript, XHTML a pravidla pro tvorbu příslušného webu, CSS - kaskádovité styly, stavba a struktura webu - strategie tvorby stránek, publikování stránek na Internetu, webové prostory, správa domén.

 

Website Powered by Joomla!