Lék na spory v rodině

Jak již bylo řečeno na jiném místě, je rodinná mediace řešení sporů v rodině. Je to nepřeberná škála všech možných konfliktů i agresivity ke kterým dochází ve spoleném soužití rodiny, bez ohledu na to, zda se jedná o rodinu samostatně žijící, nebo vícegenerační. Tato forma mediace může napomoci k obnovení narušené komunikace napříč celou rodinou.  Rodinnou mediací lze řešit důležité otázky před rozvodem, během rozvodu i po rozvodu manželů. Může to být otázka majetkového uspořádání, pravidla péče o děti, řešení výchovných problémů, výše finančních příspěvků a řada dalších problému, tak jak je společné soužití přináší. Rodinná mediace může být uplatněna i v konfliktech péče o nemocné rodiče, řešení dědických sporů a mnoha dalších.

Vždy pouze dobrovolněrodina

I zde platí, že úspěšná mediace zlepšuje vztahy, vzájemnou komunikaci účastníků konfliktu, a co je důležité, přivádí obě strany ke společnému, dobrovolnému řešení, za které se pak cítí spoluzodpovědny. Nelze opomenout i skutečnost, že v případě rozvodových jednání je výrazně snížena stresová zátěž dětí. Velmi rozsáhlou a důležitou je oblast rodinného násilí. Včasná mediace často zabrání narůstající agresivitě, která mění někdejší klidné společné žití v peklo. Bohužel i zde je mít na zřeteli, že tento typ konfliktů těžce zasahuje do vývoje dětí, které se velmi těžce z prožitých traumat zotavují.

 

Obraťte se na naše odborníky!

V našem sdružení působí odborníci, kteří s rodinnou mediací mají dlouhodobé zkušenosti. Nebojte se na ně obrátit pomocí kontaktních údajů. Vaše problémy Vám i Vašemu "protějšku" v konfliktu pomohou pojmenovat, pomohou určit co je hlavním a co zástupným problémem v konfliktu. Pomohou Vám nestranně zprostředkovat dohodu o urovnání konfliktu tak, aby žádný z účastníků sporu neměl pocit prohry, ale naopak, pocit shody a spravedlivého vyřešení.

Joomla templates by a4joomla