Projekt „Rodinných kruhů na Vysočině" podpořil rozvoj inovativního nástroje sociální práce. Cílem projektu bylo vytvářet podmínky pro využití rodinných kruhů v přímé práci s rodinou a ohroženým dítětem, a to včetně zajištění informovanosti cílových skupin. Postupně, pro cílovou skupinu sociálních pracovníků, cílovou skupinu dětí a dospělých, byly vytvořeny tři motivační videospoty, které nabízíme zájemcům ke shlédnutí.

V období od 1. 7. 2016 do 30. 4. 2017 byly ze strany neziskové organizace TREMEDIAS realizovány dodatkové aktivity projektu „Rodinné kruhy na Vysočině". Aktivity obsahově navazovaly na původně realizovaný projekt v období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016. Projekt včetně jeho dodatkových aktivit se mohl uskutečnit díky finančním zdrojům MPSV a Grantu z Islandu, Lichenštejnska a Norska.
Východiskem projektu „Rodinných kruhů na Vysočině" bylo zavedení nových - inovativních nástrojů a postupů při práci s dětmi a rodinou včetně umožnění větší participace dětí na rozhodovacích procesech, které se jich týkají. Cílem dodatkových aktivit bylo zvyšování kvality nástroje „Rodinných kruhů" v kontextu přímé práce s minoritními skupinami socioekonomicky znevýhodněných klientů a ohrožených dětí v Kraji Vysočina.

letak rodinne kruhy 2017

logo eea mProjekt Rodinných kruhů na Vysočině, který byl původně ze strany TREMEDIAS realizovaný v období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016, získal díky finančním zdrojům MPSV a Grantu z Islandu, Lichenštejnska a Norska podporu pro dodatkové aktivity v období od 1. 7. 2016 do 30. 4. 2017.

socialni praceV těchto dnech byl na stránkách druhého letošního čísla časopisu Sociální práce publikován článek, který se zabývá naším projektem "Rodinné kruhy na Vysočině". Jsme rádi, že tento projekt neunikl pozornosti časopisu, který se problematikou sociální práce zabývá a který vydává už od roku 2002 Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Nabízíme vám odkaz na text článku  zde.

konference mZávěrečná konference projektu „Rodinné kruhy na Vysočině" se uskutečnila v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě v termínu 8. 3. 2016. Cílem konference bylo nejen zhodnotit míru naplnění projektových činností směřujících k zavádění inovativního nástroje rodinných kruhů v regionu Vysočiny, ale i představit nové trendy přímé sociální práce s rodinou a dítětem.

V prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina se 8. března 2016 od 8:30 do 15:00 hodin uskuteční konference k projektu Rodinné kruhy na Vysočině. Cílem konference je mezioborové setkání odborníků z oblasti pomáhajících profesí na Vysočině a společné zhodnocení přínosu inovativního nástroje rodinných kruhů a nových trendů v sociální práci.

 

Program konference si můžete přečíst v dále:

Joomla templates by a4joomla