Krátké zhodnocení projektu, ve kterém jsme usilovali o zajištění reálných pracovních příležitostí pro osoby pečující o osobu blízkou a osoby s těžkým zdravotním postižením. Výstup z projektu charakterizuje stěžejní momenty zachycené při realizaci projektu a přínosná je i SWOT analýza.

V rámci klíčových aktivit projektu „Sdílím péči a pracuji" nabízí TREMEDIAS přímou podporu osobám z cílových skupin prostřednictvím Centra sociálního a kariérního poradenství pro osoby se zdravotním hendikepem a pro osoby pečující. Centrum funguje od července 2013 do března 2015. Osoby z cílových skupin mohou využívat přímé podpory formou osobních konzultací individuálních či skupinových, případně podpory prostřednictvím telefonu či internetu.

sdilim peci nova mista mVytvoření nových pracovních míst pro osoby z cílové skupiny u spolupracujících organizací, to byla meta, kterou jsme si stanovili v návrhu projektu Sdílím péči a pracuji. Nelehký úkol se nám podařilo naplnit a projekt se chýlí ke svému závěru a naplnění. Realizační tým se cílové skupině věnoval s maximální pozorností již na motivačních setkáních. Důraz byl kladen i na pracovní diagnostiku a následnou rekvalifikaci účastníků projektu.  Další informace rádi uvádíme v textu ...

 

sdilim peci rekvalifikace mTREMEDIAS od dubna 2013 realizuje projekt, jehož hlavním cílem je pracovní integrace osob se zdravotním handicapem a osob pečujících o osobu blízkou z důvodu jejího zdravotního handicapu. S plným vědomím obtížné situace těchto lidí na trhu práce věnujeme maximální úsilí dasažení úspěšnosti projektu.

Naplnění všech klíčových aktivit znamená velké pracovní nasazení realizačního týmu, ale cíl projektu je velkou výzvou i pro účastníky. Společně to dokážeme!

Centrum sociálního a kariérního poradenství, které bylo zřízeno v rámci projektu Sdílím péči a pracuji CZ.1.04/3.3.05/96.00162 zahájilo činnost 1. srpna 2013. Stěžejní náplní činnosti centra je psychologicko - právní podpora a poradenství pro osoby z cílových skupin projektu, kterými jsou osoby pečující o osobu blízkou a osoby s těžkým zdravotním postižením, či držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P v Kraji Vysočina. Otevření centra předcházela řada tzv. motivačních setkání v Jihlavě, Třebíči a Velkém Meziříčí na kterých byli zájemci seznámeni s klíčovými záměry projektu a možnostmi jejich zapojení do projektu.

 

Projekt „Sdílím péči a pracuji“ CZ.1.04/3.3.05/96.00162
 
FOTODOKUMENTACE MOTIVAČNÍ SETKÁNÍ
Třebíč: 29. 04. 2013, 20. 05. 2013, 10. 06. 2013, 25. 06. 2013

Projekt „Sdílím péči a pracuji“
CZ.1.04/3.3.05/96.00162

Realizována je první klíčová aktivita projektu: motivační setkání s osobami z cílových skupin. V měsících duben až červen 2013 se prozatím uskutečnilo šest osobních motivačních setkání členů projektového týmu s osobami s těžkým tělesným postižením a osobami pečujícími o osobu blízkou, viz prezenční listiny a fotodokumentace.

Joomla templates by a4joomla