Cílem  kurzu je předat absolventům základní informace o systému sociálního zabezpečení v ČR vycházejícího ze tří pilířů: sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Umožnit účastníkům získat praktickou orientaci v síti sociálního zabezpečení navazujícího na jimi poskytované sociální služby, zvýšit jejich kompetence v sociálně-právní oblasti.  Východiskem jsou právní normy: zákon o státní sociální podpoře, sociálním zabezpečení, sociálních službách, pomoci v hmotné nouzi, o životním a existenčním minimu, zákon o sociálně-právní ochraně, zákon o rodině, zákon o zaměstnanosti a zákoník práce.

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ MINIMUM

PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Akreditace vzdělávací instituce MPSV ČR č. 2008/595-I

Akreditace vzdělávacího programu MPSV ČR č. 2010/091-PC

 

 

Rozsah:        16 vyučovacích hodin (2dny)

Místo konání: Třebíč, Okružní 935

(v sídle Západomoravské vysoké školy Třebíč)

Termín: 24. - 25. června  2010, a to vždy v čase 8.30 - 16.00 hod.

Obsah programu:

Cílem  kurzu je předat absolventům základní informace o systému sociálního zabezpečení v ČR vycházejícího ze tří pilířů: sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Umožnit účastníkům získat praktickou orientaci v síti sociálního zabezpečení navazujícího na jimi poskytované sociální služby, zvýšit jejich kompetence v sociálně-právní oblasti.  Východiskem jsou právní normy: zákon o státní sociální podpoře, sociálním zabezpečení, sociálních službách, pomoci v hmotné nouzi, o životním a existenčním minimu, zákon o sociálně-právní ochraně, zákon o rodině, zákon o zaměstnanosti a zákoník práce.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách v rámci jejich dalšího vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona o sociálních službách), kteří chtějí získat širší škálu profesních dovedností a znalostí.

 

Počet účastníků: max. 25

 

Vstupní podmínky:

Současná praxe v sociálních službách.

 

Forma vzdělávacího programu:

Program je koncipován jako vzdělávací modul s časovou dotací 16 hod., realizován v prezenční formě, účast frekventantů bude evidována v prezenční listině.  Za absolvování kurzu získají jeho účastníci osvědčení o celoživotním vzdělávání v akreditovaném programu MPSV ČR.

 

Lektorské zajištění:

Mgr. Iva Macková, Mgr. Vladimíra Jůzová, JUDr. Nicol Bednaříková

 

 

 

Cena programu pro 1 účastníka:    1.700,- Kč/ za 2dny

Cena zahrnuje pronájem vzdělávacích prostor, lektorské a organizační zajištění, tištěné materiály pro účastníky, osvědčení, drobné občerstvení. Kurzovné hradí účastník na účet o.s. TreMediaS po potvrzení přijetí přihlášky a vyrozumění o volné kapacitě.

 

Zájemcům zajistíme v místě vzdělávací aktivity oběd v ceně 56,- Kč (polévka, hlavní jídlo, pití), jídelníček k výběru za 3 jídel zasíláme týden před termínem vzdělávání na e-mail adresu účastníků.

 

Přihlášky přijímáme výhradně v elektronické podobě na:

www.tremedias.cz, sekce přihlášky, zde za sebe každý účastník vzdělávání vyplní přihlášku v elektronické podobě.

Uzávěrka přihlášek je  7. června 2010, respektive po naplnění kapacity kurzu.

 

Platba kurzovného:

na účet občanského sdružení č. 8500010607/7940, a to do 20. 06. 2010. Platbu uskutečníte po vyrozumění o volné kapacitě kurzu a vystavení faktury ze strany o.s. TreMediaS.

 

 

 

 

V Třebíči dne   19. 04. 2010                                                   Mgr. Iva Macková

předsedkyně sdružení

Joomla templates by a4joomla