Příznivé ohlasy na nový kurz krizové intervence, který proběhl v Havlíčkově Brodě v úvodu května nás vedou k tomu, abychom se s Vámi o ně podělili. Je to pro nás důležitá zpětná vazba, která nám říká, že jsme se výběrem kurzů, jejich zaměřením i formou prezentace vydali správným směrem. Jistě Vás bude zajímat popis průběhu kurzu, ale i doslovné přepisy reakcí posluchačů v dotazníku, který na závěr kurzu vyplnili.

 

Ve dnech 6. - 7. května 2010 proběhl v Havlíčkově Brodě akreditovaný kurz MPSV ČR "základy krizové intervence" pro cílovou skupinu sociálních praconvíků pod vedením lektorské dvojice Mgr. Ivy Mackové a Bc. Martina Halamy. Kapacita kurzu byla zcela naplněna, kurz absolvovalo 20 účastníků z různých organizací: Oblastní charita Havlíčkův Brod, Magistrát města Jihlavy,  MěÚ Ledeč nad Sázavou, MěÚ Havlíčkův Bord, Občanská poradna Nové Město na Moravě, o.s. Benediktus.  Ze strany účasníků kurzu se lektorům dostalo ocenění za vytvoření přátelské atmosféry pro předávání znalostí a dovedností z oblasti krizové intervece. Za přednost kurzu účastníci považovali především jeho formu založenou na interakci s lektory, ale i mezi účastníky samotnými, vítali předávání profesních zkušeností formou příkladů dobré praxe, nácvik dovedností v modelových situacích a aktivizačních technikách či doplnění programu o videoukázky z krizové intervence v terénu.

 

Výstupy z kvalitativního hodnocení účastníků kurzu

 

„Základy krizové intervence",

 

Havlíčkův Brod, 6. - 7. květen 2010

 

Obsah kurzu:

 • přínosný, zajímavý, obohacující
 • naprosto naplňující a z mého pohledu dostačující obsah
 • velmi dobrý, přínosný
 • vyčerpávající, poučný, hodnotím kladně

 

Organizační zajištění kurzu:

 • výborné, skvěle zajištěné
 • dobré až na umělé osvětlení
 • jediným nedostatkem organizačního zajištění byla nevhodná místnost bez denního světla

 

Lektorské zajištění:

 • fundované, lektoři dokázali zaujmout, bylo to odborně vedené
 • odborníci, kteří podávali informace příjemným způsobem
 • nemá co dodat - vynikající
 • maximální spokojenost - skvělé
 • lektoři se jevili jako profesionálové schopní předat své teoretické i praktické znalosti
 • žádné výtky

K čemu vám kurz byl?

 • přináší mi důležité informace, které uplatím ve své práci
 • rozšíření znalostí, hlubší zamyšlení nad některými situacemi
 • abych mohla pomoci klientovi a poznatky využít v praxi
 • obohacení + využití v každodenní práci s klientem
 • aplikace do praxe, začala jsem o některých věcech přemýšlet z jiných úhlů pohledu
 • získané poznatky využiji ve své praxi na SPODu
 • naučit se reagovat pozitivně v náročných situacích
 • pro lepší výsledky v práci
 • doufám, že mi pomůže v práci i osobním životě zvládat krizové situace

Jaké si odnášíte zisky?

 • praktické i vědomostní
 • zisky ani ne, ale bohaté poznatky určitě ano
 • rozšíření obzoru v krizové intervenci
 • zkušenosti i do soukromého života
 • praktické zkušenosti od lektorů i jiných účastníků
 • rozšíření obzorů i v jiných sociálních službách
 • mnoho nových poznatků

 

Jaké měl kurz přednosti?

 • dobré podání výkladu, zajímavé příklady z praxe, kombinace lektorů muž a žena
 • podání výkladu ve dvou osobách, interakce s účastníky
 • kurz byl dokonalý!!!
 • výborný přednes, praktické ukázky, nebyl fádní
 • velmi dobré a srozumitelné pojetí
 • jak byl kurz veden - techniky, videoukázky
 • konkrétní příklady z praxe od lektorů i účastníků
 • otevřená - neformální komunikace
 • přátelská atmosféra, mnoho vědomostí
 • doplnění praktickými  ukázkami, filmem
 • srozumitelný pro odborné stránce, zajímavé propojení s praxí - ukázky, dovednosti, zapojení účastníků
 • reagoval na naše momentální potřeby rozebírat dané téma, ne jen se držet časového plánu

Jaké měl kurz nedostatky?

 • nic
 • nechybělo nic
 • žádný nedostatek
 • více času na témata
 • na témata a konzultace více času
 • o žádném nedostatku nevím, snad jen některá témata by si zasloužila více rozebrat
 • nevhodná místnost
 • nevyhovující prostředí
 • příjemnější prostředí (místnost)
 • nic mne nenapadá
 • bez výtek
 • nevím co vytknout

 

Joomla templates by a4joomla