Přinášíme průběžnou zprávu z aktivit vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků v I. pol. roku 2016, do kterého se zapojují převážně sociální pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí městských úřadů, ale i sociální pracovníci z oblasti sociálních služeb.


Uskutečnil se již v minulosti oceňovaný kurz Základy mediace, ve kterém si sociální pracovníci rozšířili své profesní kompetence o znalosti ve východiscích a teoriích mediace, principech a zásadách mediace:

  • seznámili se s typy sporů vhodných - nevhodných k mediaci,
  • uvědomili si mediaci jakožto proces vedení rozhovoru včetně specifických dovedností mediátora,
  • posílili své dovednosti nácvikem procesu mediace aplikovatelného v přímé práci s klienty v oblasti sociální práce.

Ze zpětných vazeb sociálních pracovníků ze dne 29. 4. 2016 uvádíme:

  • „nejpřínosnější pro mne bylo strukturování mediace, byl to úžasný kurz";
  • „vítám konkrétní příklady z praxe";
  • „oceňuji lektorské zajištění lidmi, kteří poskytují rodinné mediace klientům".

Lektorsky kurz zajišťovala Mgr. Vladimíra Jůzová a Mgr. Alena Dzurňáková.

 

Zcela nově byl ze strany TREMEDIAS realizován kurz Využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem, kterého se zúčastnily sociální pracovnice orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Lektorsky kurz zajišťovala Mgr. Jana Volná, která účastnicím přiblížila teorie sociální terapie, východiska socioterapie, odlišnosti terapie a socioterapie. Ceněná byla využitelnost socioterapie při práci s klienty, možnosti vyzkoušet si techniky socioterapie a diskutovat o jejich aplikovatelnosti v přímé práci s klienty.

Jednalo se např. o techniku začarovaná rodina, stromu rodiny, životní pole, žebřík či škálování. U lektorského zajištění bylo účastnicemi pozitivně hodnoceno, že lektorka užití technik představovala na konkrétních příkladech a kazuistikách praxe, byla srozumitelná a dokázala zaujmout. Oceňována byla i menší skupina účastníků kurzu, kdy docházelo k interaktivní komunikaci.

 

K nově akreditovaným a realizovaným kurzům patří i Koučovací přístup v praxi sociální práce, který má celkovou časovou dotaci 40 vyučovacích hodin a je rozložen do pěti dnů setkání.

První dva dny setkání tohoto kurzu proběhly v květnu 2016 s tím, že se sociální pracovnice dozvídaly informace o zásadách a principech koučování, vedení rozhovoru v procesu koučování od stanovení cíle k akci.

Vytvářen byl prostor pro nácvik koučovací pozice, ve které sociální pracovník neradí, ale vytváří prostor pro využití potenciálu klienta s tím, že jej vede k řešení nepříznivých životních situací za využití vlastních zdrojů klienta. Z technik využitelných v praxi sociální práce byla sociálními pracovnicemi vyzkoušena technika balančního kola, škálování či technika Walt Disney založená na rolích vizionář, realizátor a kritik.

Z průběžného hodnocení účastnic uvádíme:

  • „kouč pozice znamená myslet jinak – nemyslet za klienta, nechat mu prostor";
  • „více využívat aktivního naslouchání, např. používat slova klienta a řetězení";
  • „dbát na stanovení cíle, nechat specifikovat klientem to, co vlastně chce".

 

vizionar realizator kritik

 

strom rodiny

Joomla templates by a4joomla