koucovaci pristup usti uvodTým lektorů TREMEDIAS ve složení Iva Macková, Alena Dzurňáková, Jana Kazíková a Martin Halama, podporoval v měsících říjnu a listopadu 2017 profesní rozvoj sociálních pracovníků ve využití koučovacího přístupu v sociální práci. 

Jednalo se o přenos znalostí a dovedností pro přímou práci s klienty v oblasti sociální práce s akreditací MPSV a časovou dotací 40 vyučovacích hodin rozložených do pěti dnů. Vzdělávání úspěšně absolvoval celý tým sociálních pracovníků z Ústí nad Orlicí.

Přidanou hodnotu v absolvování kurzu spatřuje tým nejen v rozvoji specifických profesních kompetencí, ale i v posílení týmových vztahů, jedná se tedy o přidanou hodnotu vzdělávání, které absolvoval celý tým společně v jeden čas na jednom místě.

 

Ze zpětných vazeb účastníků směrem k lektorům kurzu:

„Chci poděkovat za celé školení, které bylo neuvěřitelné! Myslím to opravdu pozitivně: hodně jsem se naučila, rozšířily se mi obzory, mám k dispozici novou metodu využitelnou v mé práci, cítila jsem se s vámi hodně dobře, celkově jsem si to užila, odpočinula jsem si, pobavila jsem se... a navíc jste dokázali posílit náš kolektiv!"


Jak hodnotili účastníci přínosnost kurzu pro praxi sociální práce?

Převažovalo hodnocení „velmi spokojení" s komentářem: „jednotlivá témata navazují, mají svojí důležitost a přínosnost, nic bych nevylepšoval, aby se to nepokazilo";

„přínosné byly ukázky technik koučování s možností jejich nácviku";

„nejpřínosnější pro mne byly konkrétní techniky pro přímou práci s klienty";

„použité techniky byly přínosné, vše v obsahu kurzu bylo OK";

„nevím, co bych měla doporučit k zefektivnění obsahu kurzu, protože pro mne to byl nejlepší kurz, který jsem zažila";

„za nejpřínosnější považuji v kurzu sebezkušenost a prožitkové metody".

 

Jaké dávali účastníci zpětné vazby k lektorskému zajištění?

„oceňuji odbornou úroveň lektorů, jejich erudici, neměnil bych lektorské složení";

„výborná komunikace, ujišťování o srozumitelnosti, přátelská atmosféra";

„za silné stránky považuji střídání a vzájemné doplňování lektorů";

„mým doporučením je udržet stávající lektorský tým";

„za silné stránky považuji schopnost lektorů zaujmout, navodit pozitivní atmosféru + pozitivní naladění";

„doporučení pro lektorský tým – nic zásadně neměnit, takto to bylo zcela vyhovující a funkční, jste skvělý tým... děkuji za skvělé školení";

„za silné lektorské stránky považuji soulad a souhru lektorů – jste úžasní, zůstaňte takoví, jací jste";

„bylo fajn střídání lektorů, jejich lehkost, hravost, profesionalita, dovednost zaujmout, zkušenosti a komunikační dovednosti – super vzdělávání".

 

Zpracovala: Iva Macková, 16. 12. 2017

 

 

koucovaci pristup usti

 

 

koucovaci pristup usti 1

 

 

koucovaci pristup usti 2

 

 

koucovaci pristup usti 4

 

 

koucovaci pristup usti 3

Joomla templates by a4joomla