dramaticky trojuhelnik mDne 29. 5. 2018 proběhla v sídle TREMEDIAS pod lektorským vedením Ivy Mackové premiéra nově akreditovaného kurzu „Dramatický trojúhelník v sociální práci". Teoretickým východiskem obsahového zaměření kurzu pro cílovou skupinu sociálních pracovníků byla transakční analýza Erika Berneho s jeho pojetím analýzy vztahově nezdravých her, které se odehrávají skrze role manipulátor, oběť a zachránce. Zážitkově koncipovaný kurz nabízel jeho účastnicím možnost porozumět scénáři nezdravých vztahů včetně možnosti získat náhled a inspiraci k zastavení nezdravých her, které se mohou vyskytovat v sociální práci.

Skupina čtrnácti sociálních pracovnic z oblasti veřejné správy a neziskového sektoru považovala za přínosné získání nových informací k danému tématu, uvědomění si hodnot zdravých mezilidských vztahů a vlastní profesní role v komunikačních hrách, propojování a vyváženost teoretického východiska s praxí sociální práce, praktické sebezkušenostní techniky s možností prožití a uvědomění.

Ze zpětných vazeb účastnic zaznělo:

  • „zážitkové pojetí mi pomohlo porozumět tomu, co se děje s energií ve složkách myšlení, prožívání a jednání v jednotlivých rolích manipulátor, oběť, zachránce a sociální pracovník";
  • „za mne zvědomění si hranic ve vztahu s manipulujícími klienty";
  • „témata vztahů s klienty sdílíme v intervizi či supervizi, teď se mi dostalo teoretického ukotvení, lépe rozumím tomu, co se komu děje a jak hry nehrát, nebýt jejich součástí";
  • „oslovilo mne téma odpovědnosti, respektive jsem si uvědomila, že klienti na nás často přenášejí svoji odpovědnost a dostalo se mi náhledu, jak posilovat kompetence klientů a nepřebírat za ně jejich odpovědnost."

Sdělení účastnic k lektorskému zajištění:

„interaktivní, nápadité, tvořivé, moderní pojetí, zajímavé přiblížení teorie s nabídkou cesty aplikace do praxe, zřejmé znalosti z praxe, komunikativnost se schopností naslouchat a empatie, vhodné zapojování účastnic do aktivit vzdělávání a seberozvoje.

Na otázku: „Co by mohlo vést k zefektivnění nového vzdělávacího programu?" přinášely účastnice inspirace v podobě většího množství modelových situací a kazuistik, více možností přijít se svým kazuistickým případem či častější konání podobných kurzů.

 

Děkuji všem účastnicím za jejich aktivní zapojení v diskusích, za nadšení se kterým vstupovaly do zážitkových částí programu, otevřenost a bezpečnou atmosféru vzájemné profesní podpory.

 

Těším se na další setkávání.

 

Iva Macková

 

dramaticky trojuhelnik v socialni praci m

 

dramaticky trojuhelnik v socialni praci 1

Joomla templates by a4joomla