profesni podpora tymu s tremedias mmTým TREMEDIAS poskytl na přelomu měsíce května a června 2018 profesní podporu týmu sociálních pracovnic MěÚ Třebíč prostřednictvím akreditovaného vzdělávacího programu "Aplikace prvků arteterapie v sociální práci".

Při dvoudenním setkání bylo možné využívat vnitřních i venkovních prostor, kombinace zážitků s teorií, individuální sebezkušenosti i týmového sdílení. Účastnicemi byla oceňována pestrost aktivit vycházejících z arteterapie s možnostmi aplikace do přímé práce s klienty v sociální práci, a to jak s jednotlivcem, párem, rodinou či skupinou.

Za nejpřínosnější bylo sociálními pracovnicemi považováno vlastní uvědomění si, že po získání náhledu můžeme změnit své stereotypní postupy, a to nejen osobně, ale i ve vztahu ke klientům v sociální práci.

Ceněny byly techniky založené na zážitku s využitím inspiračních karet, výtvarné zpracování živlů v nás v kontextu osobnostních temperamentů, propojení projektivních zkušeností do tématu dramatického trojúhelníků s náhledem na role manipulátora, oběti a zachránci či využití škálování a balančního kola života.


Iva Macková

 

profesni podpora tymu s tremedias 1 m

 

profesni podpora tymu s tremedias m

Joomla templates by a4joomla