Jsme rádi, že jsme pro nadcházející období získali nové akreditace MPSV pro cílovou skupinu sociálních pracovníků. V brzké době vypíšeme termíny ve kterých se můžete do vzdělávání přihlásit.

jedná se o kurzy:

Techniky kaučovacího přístupu v sociální práci a
Sociální komunikace v kontextu životních ztrát

Techniky koučovacího přístupu v sociální práci

Akreditace MPSV ČR č. A2018/0625-SP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 6. 12. 2022.

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Jana Kazíková, Mgr. Martin Halama

Obsahové zaměření:

Vzdělávací program si klade za cíl podpořit profesní rozvoj sociálních pracovníků ve využití metody koučovacího přístupu v přímé práci s klienty. Program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin (2 dny vzdělávání) obsahově navazuje na vzdělávací program Koučovací přístup v praxi sociální práce v rozsahu 40 vyučovacích. Navazující program rozvíjí znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků ve využití inspirativních technik nedirektivního přístupu v přímé práci s klienty. Techniky koučovacího přístupu jsou vhodným nástrojem pro navázání a posilování vztahu a komunikace sociálního pracovníka s klientem, posilují neutrální roli sociálního pracovníka a jeho zodpovědnost za proces, přispívají k jeho podpoře nepřebírání zodpovědnosti za klienty. Nácvik je zaměřen na využití inspirativních technik v individuálním plánování, a to jak s jednotlivcem, párem či rodinou. Jedná se např. o techniky SMART a GROW zaměřené na práci s cílem klienta, systemické techniky pro získání náhledu na realitu s potenciálem ke změně, kreativní techniky s využitím inspiračních karet apod. Po absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni využívat rozvinuté kompetence koučovacího přístupu v profesní praxi sociální práce s potenciálem posilování kompetencí klientů pro hledání vlastních zdrojů řešení jejich nepříznivých životních situací. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání. Prostřednictvím vlastního prožitku – sebezkušenosti, praktických nácviků a modelových situací, budou sociální pracovníci rozvíjet své kompetence a následně budou schopni využívat efektivní metody podpory a rozvoje lidí ve své profesní praxi.

 

Sociální komunikace v kontextu životních ztrát

Akreditace MPSV ČR č. A2018/0626-SP, 8 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 6. 12. 2022.

Lektorské zajištění: Ing., Bc. Marcela Blažková, Mgr. Iva Macková,

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je podpora profesního rozvoje sociálních pracovníků v oblasti sociální komunikace v kontextu životních ztrát. U účastníků budou posilovány kompetence ke zvládnutí sociální komunikace s klienty a jejich rodinami včetně možností vhodných reakcí a nabídek adekvátního způsob pomoci v kontextu zátěžových životních situací. Program si klade za cíl rozvíjet znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků v aplikaci nedirektivního přístupu v přímé práci s klienty za využití jejich vlastních zdrojů pro řešení nepříznivých životních situací. Účastníci budou schopni po absolvování programu porozumět jednotlivým fázím, kterými klienti prochází v procesu různých životních ztrát (např. úmrtí, ztráta partnera či rodinného příslušníka, ztráta bydlení či zaměstnání) a využívat tyto znalosti v profesní praxi sociální práce pro vhodnější spolupráci s klienty. Program nabízí teorii, diskusi i prostor k zamyšlení a rovněž praktická cvičení, která se dotýkají této specifické oblasti sociální práce. Účastníci budou mít prostor k znovureflektování obtížných situací, kterými v rámci své profese prošli tak, aby do budoucna mohli předcházet etickým pochybením. Program se také zaměřuje na zdravé způsoby sebepodpory sociálních pracovníků v zátěžových situacích s klienty. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání.

 

Joomla templates by a4joomla