vzdelavani 2020 mI přes limitní možnosti roku 2020 se podařilo týmu TREMEDIAS zrealizovat několik akreditovaných kurzů pro cílovou skupinu sociálních pracovníků formou přímého, nikoliv distančního vzdělávání.

V období měsíců srpen až říjen 2020 se uskutečnily kurzy s tematickým zaměřením na možnosti aplikace prvků mediace v sociální práci „Úvod do mediace" a „Využití mediačních technik při řešení konfliktu v rodině".

Velký zájem byl o vzdělávací program lektorsky zajištěný psychiatrem MUDr. Petrem Grossmannem „Základy metod práce s lidmi s duševním onemocněním", který nabízel přenos a sdílení zkušeností v přímé práci s lidmi se zdravotním hendikepem. Lektor používající ve své lékařské praxi psychoterapii přibližoval aktuální trendy v metodách přímé práce s lidmi s duševním onemocněním, charakteristiky vztahu a udržení kontaktu sociálního pracovníka s klientem.

Sdíleny byly možnosti multidisciplinární spolupráce v oblasti sociální a zdravotní v řešení nepříznivých životních situací, a to včetně možnosti případových mezioborových setkání. Také byla diskutována témata systému péče o osoby s duševním onemocněním, kdy je v české společnosti nastavována transformace péče o lidi s duševním onemocněním v pobytových zdravotnických zařízeních směrem do terénních sociálně-zdravotních služeb v přirozeném prostředí klientů.

 

vzdelavani 2020

Joomla templates by a4joomla