Nabízíme akreditovaný vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v příjemném prostředí Sporthotelu Radostova, Luhačovice. Ve velmi atraktivním prostředí je mimo vzdělávací aktivity možné využít širokou nabídku sportovních a relaxačních aktivit i možnosti příjemného posezení. Těšíme se na Vás.

Nabídka:

 

Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků

Letní škola nových trendů sociální práce

Akreditace vzdělávací instituce č. 2008/595-I

Akreditace vzdělávacího programu č. 2008/598-SP

 

Rozsah kurzu: 40 hodin (5 dnů)

Místo konání: Sporthotel Radostova, Luhačovice

Termín: 14. - 18. září 2009

 

Obsah programu:

Výuka se skládá z 9 odborných bloků + úvod a závěr:

1/ Supervize

2/ Mediace

3/ Krizová intervence

4/ Sociálně-patologické jevy v rodině

5/ Specifika jednání sosobami se zdravotním postižením

6/ Psychiatrické minimum

7/ Kriminalita mladistvých a dětí mladších 15ti let

8/ Alternativní řešení trestního řízení

9/ Informační technologie vsociální práci

 

Cílová skupina:

Kurz je určen pro sociální pracovníky státní správy, samosprávy i nestátních neziskových organizací, kteří chtějí získat širší škálu profesních dovedností a znalostí.

 

Počet účastníků: max. 24

 

Vstupní podmínky:

Minimálně ukončené středoškolské vzdělání, současná praxe v oboru sociální práce.

 

Forma kurzu:

Letní škola je koncipována jako 40ti hodinový modul 5-ti po sobě navazujících vzdělávacích dnů. Kurz se skládá z 9-ti odborných bloků + úvodní a závěrečný blok celého programu.

Kurz bude realizován v prezenční formě, účast frekventantů v jednotlivých blocích bude evidována. Za absolvování kurzu získají jeho účastníci komplexní osvědčení o celoživotním vzdělávání v programu. Podmínkou získání osvědčení je absolvovat 80% z časové dotace celého vzdělávacího programu a účast na evaluaci programu.

 

Odborná garance:

PhDr. Eva Klimentová, PhD.

 

Lektorský tým:

Mgr. Iva Macková, Mgr. Vladimíra Jůzová, Mgr. František Pokorný, Mgr. Monika Havlíčková, Mgr. Jitka Chalupníková, Mgr. Vítězslav Klusák, MUDr. Milan Drozd, Bc. Václav Hess, PaedDr. et Mgr. Jaroslava Auerová

 

Cíle kurzu:

Letní škola nových trendů si klade za cíl v uceleném vzdělávacím programu reagovat na změny legislativního, sociálně-politického, ekonomického a technologického prostředí ovlivňujícího výkon sociální práce a rozšířit tak potenciál dovedností, znalostí a schopností sociálních pracovníků vkontextu nových trendů voblasti sociální práce.

Kurz prioritně kombinuje aktivizační metody a interaktivní výklad, veškeré teoretické poznatky jsou provázeny konkrétními zkušenostmi a případy.

Výstupem by pak mělo být zejména:

  • posílení citlivosti pracovníků k problémům klientů,
  • zvýšení jejich kompetencí při práci s klienty,
  • reakce na osobní vzdělávací potřeby frekventantů,
  • rozvoj osobnosti účastníků kurzu, sebereflexe - prioritně zacházení se slabými či silnými stránkami účastníků.

 

Cena 40-ti hodinového kurzu pro 1 účastníka: 4.500,- Kč (900,- Kč/den)

Vceně je zahrnut pronájem vzdělávacích prostor, lektorské zajištění, tištěné materiály pro účastníky, osvědčení, drobné občerstvení. Kurzovné hradí účastník předem na účet o.s. TreMediaS.

 

Ubytování: 1.400,- Kč (4x 350,- Kč)

Ubytování hradí sám každý účastník v místě vzdělávací aktivity. Ubytování je zajištěno v moderních 3lůžkových pokojích spříslušenstvím, více info: www.radostova.cz

 

Stravování: 1.400,- Kč (4x 350,- Kč - plná penze v místě ubytování)

Stravování začíná v pondělí obědem, končí v pátek snídaní, je možné přiobjednat páteční oběd. Stravování hradí sám účastník v místě vzdělávací aktivity.

 

V areálu je možné využít: fitcentrum, saunu, masáže, spinning, bowling, tenis.

 

Zahájení kurzu: v pondělí 14. 09. 2009 v 10.00 hod.

Ukončení kurzu: v pátek 18. 09. 2009 ve 14.00 hod.

Přihlášení účastníci obdrží podrobný rozpis časové a obsahové dotace kurzu na počátku měsíce září 2009.

 

Přihlášky přijímáme výhradně v elektronické podobě na:

www.tremedias.cz, sekce přihlášky. Uzávěrka přihlášek je 5. června 2009!

 

Platba kurzovného:

na účet občanského sdružení č. 8500010607/7940, VS 309, a to do 30. 06. 2009. Platbu uskutečníte po předchozím potvrzení přijetí přihlášky ze strany TREMEDIAS a vyrozumění o volné kapacitě programu.

 

Osvědčení:

Osvědčení o absolvování modulu obdrží účastník bezprostředně po absolvování kurzu při splnění podmínky 80% účasti na vzdělávacích aktivitách a účasti na evaluaci kurzu.

 

 

 

V Třebíči dne 18. 05. 2009                                                    Mgr. Iva Macková

předsedkyně sdružení

 

Joomla templates by a4joomla