Po prázdninové přestávce přinášíme další rozšíření nabídky v sekci firemního vzdělávání. Reagujeme tím na Vaši poptávku a věříme, že tento nový modul splní Vaše očekávání.

Živnostenské podnikání
časová dotace 7 hodin
vstup  do živnostenského podnikání fyzických a právnických osob:

- základní vymezení  živnostenského podnikání a jeho právní úprava,

- základní  znaky živnostenského podnikání,
- podmínky  pro  získání živnostenského  oprávnění /fyzické osoby,  právnické osoby/
- živnosti ohlašovací  volné, vázané řemeslné a jejich charakteristika,
- koncese a způsob jejího vydání,
- odpovědný zástupce,  jeho ustanovení, povinnosti vyplývající z živnostenského zákona,
- provozovny, povinnosti vyplývající  z  živnostenského zákona a zákonů  souvisejících,
- změny, povinnosti ohlášení  a jejich praktické provedení,  
- živnostenská kontrola, sankce za neplnění povinností,
- zrušení živnostenského oprávnění.

 

Přehled všech modulů firemního vzdělávání najdete v sekci firemní vzdělávání.

Joomla templates by a4joomla