S ohledem na velmi dobrou odezvu ze strany účastníků Letní školy sociální práce, zařazujeme do naší nabídky samostatných vzdělávacích programů kurz Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky pod vedením psychiatra MUDr. Milana Drozda.

 

Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM

Akreditace vzdělávací instituce č. 2008/595-I

Akreditace vzdělávacího programu č. 2008/601-SP

 

 

Rozsah:        7 vyučovacích hodin (1den)

 

Místo konání: Třebíč, Okružní 935 (budova Západomoravské vysoké školy Třebíč)

 

Termín: 19. listopadu 2009 v čase 8.30 - 16.30 hod.

 

Obsah programu:

Cílem vzdělávacího programu je zprostředkovat účastníkům základní informace o oboru psychiatrie v návaznosti na praxi sociální práce.

Tématické zaměření na problematiku pacientů ze základních diagnostických skupin (organické poruchy, duševní poruchy vyvolané užíváním návykových látek; psychotické, afektivní a neurotické poruchy, poruchy osobnosti), systém psychiatrické péče v ČR (ambulantní péče, hospitalizace, komunitní péče), dobrovolná a nedobrovolná hospitalizace, ochranná léčba ambulantní a ústavní, specifika práce a komunikace s duševně nemocnými.

 

Cílová skupina:

Kurz je určen pro sociální pracovníky státní správy, samosprávy i nestátních neziskových organizací, kteří chtějí získat širší škálu profesních dovedností a znalostí.

 

Počet účastníků: max. 25

 

Vstupní podmínky:

Minimálně ukončené středoškolské vzdělání, současná praxe v oboru sociální práce.

 

Forma vzdělávacího programu:

Program je koncipován jako vzdělávací modul s časovou dotací 7 hod., realizován v prezenční formě, účast frekventantů bude evidována v prezenční listině.  Za absolvování kurzu získají jeho účastníci osvědčení o celoživotním vzdělávání v akreditovaném programu.

Modul je určen pro sociální pracovníky, kteří se ve své praxi setkávají s  klienty trpícími duševní poruchou. Důraz je kladen na propojení oboru sociální práce a psychiatrie formou interaktivního výkladu, který je doplňován aktivizujícími metodami, praktickými příklady, kasuistikami. Důraz je kladen na provázání teoretických poznatků s konkrétními zkušenostmi a případy.

 

Lektor:

MUDr. Milan Drozd -  psychiatr, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod.

 

Cena programu pro 1 účastníka:    850,- Kč

V ceně je zahrnut pronájem vzdělávacích prostor, lektorské zajištění, tištěné materiály pro účastníky, osvědčení, drobné občerstvení. Kurzovné hradí účastník na účet o.s. TreMediaS.

 

Stravování:

Oběd není zahrnut v ceně kurzu, je však možné oběd zajistit v místě vzdělávací aktivity, výběr ze 3 jídel (polévka, hlavní jídlo, pití), cena 55,- Kč. Případným zájemcům bude ze strany o.s. TreMediaS zaslán předem jídelníček k výběru jídla.  Stravování hradí sám účastník v místě vzdělávací aktivity.

 

Přihlášky přijímáme výhradně v elektronické podobě na:

www.tremedias.cz, sekce přihlášky. Uzávěrka přihlášek je 12. listopadu 2009!

 

Platba kurzovného:

na účet občanského sdružení č. 8500010607/7940, VS 309, a to do 15. 11. 2009. Platbu uskutečníte po předchozím potvrzení přijetí přihlášky ze strany TREMEDIAS a vyrozumění o volné kapacitě programu.

 

 

 

V Třebíči dne   14. 10. 2009                                                          Mgr. Iva Macková

předsedkyně sdružení

 


Joomla templates by a4joomla