Vypisujeme termín pro celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků, tentokrát v Havlíčkově Brodě, který povede opět MUDr. Milan Drozd. Vzdělávací modul vypisujeme s ohledem na pozitivní odezvu z kurzů pořádaných v minulém roce a četné dotazy na termíny dalšího konání tohoto úspěšného a žádaného modulu.

 

 

Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM

 

Akreditace vzdělávací instituce č. 2008/595-I

Akreditace vzdělávacího programu č. 2008/601-SP

 

Rozsah: .................. 7 vyučovacích hodin (1den)

 

Místo konání: .......... Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

 

Termín: ................... 18. února 2010 v čase 8.30 - 16.00 hod.

 

Obsah programu:

Cílem vzdělávacího programu je zprostředkovat účastníkům základní informace o oboru psychiatrie v návaznosti na praxi sociální práce.

Tématické zaměření na problematiku pacientů ze základních diagnostických skupin (organické poruchy, duševní poruchy vyvolané užíváním návykových látek; psychotické, afektivní a neurotické poruchy, poruchy osobnosti), systém psychiatrické péče v ČR (ambulantní péče, hospitalizace, komunitní péče), dobrovolná a nedobrovolná hospitalizace, ochranná, ambulantní a ústavní léčba. Specifika práce a komunikace s duševně nemocnými.

 

Cílová skupina:

Kurz je určen pro sociální pracovníky státní správy, samosprávy i nestátních neziskových organizací, kteří chtějí získat širší škálu profesních dovedností a znalostí.

 

Počet účastníků: max. 30

 

Vstupní podmínky:

Minimálně ukončené středoškolské vzdělání, současná praxe v oboru sociální práce.

 

Forma vzdělávacího programu:

Program je koncipován jako vzdělávací modul s časovou dotací 7 hod., realizován v prezenční formě. Účast frekventantů bude evidována v prezenční listině. Za absolvování kurzu získají jeho účastníci osvědčení o celoživotním vzdělávání v akreditovaném programu.

Modul je určen pro sociální pracovníky, kteří se ve své praxi setkávají s  klienty trpícími duševní poruchou. Důraz je kladen na propojení oboru sociální práce a psychiatrie formou interaktivního výkladu, který je doplňován aktivizujícími metodami, praktickými příklady, kasuistikami. Důraz je kladen na provázání teoretických poznatků s konkrétními zkušenostmi a případy.

 

Lektor:

MUDr. Milan Drozd - psychiatr, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod.

 

Cena programu pro 1 účastníka: 850,- Kč

V ceně je zahrnut pronájem vzdělávacích prostor, lektorské zajištění, tištěné materiály pro účastníky, osvědčení, drobné občerstvení.

Kurzovné hradí účastník na účet o.s. TreMediaS po potvrzení přijetí přihlášky a vyrozumění o volné kapacitě.

 

Přihlášky přijímáme výhradně v elektronické podobě na:

www.tremedias.cz, sekce přihlášky. Zde za sebe každý účastník vzdělávání vyplní přihlášku v elektronické podobě.

 

Uzávěrka přihlášek je 12. února 2010!

 

Platba kurzovného:

na účet občanského sdružení č. 8500010607/7940, VS 310, a to do 17. 02. 2010.

Platbu uskutečníte po vystavení faktury ze strany o.s. TreMediaS.

 

 

 

V Třebíči dne 10. 01. 2010                                               Mgr. Iva Macková

 

předsedkyně sdružení

Joomla templates by a4joomla